Konfigurera AEM Assets för administratörer

  • Experience Manager, Experience Manager Assets
  • Administratörer
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 17 maj 2023

Kursbeskrivning

Lär dig hur du kan skapa en gedigen grund för din implementering av AEM Assets genom att konfigurera de grundläggande frågorna och genom att skapa en innehållsarkitektur med baslinje och systematik för att anpassa metadata och resursbearbetning.

Låt oss lära oss.

Starta kurs