Kom igång med Customer Journey Analytics för datatekniker

  • Customer Journey Analytics
  • Utvecklare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 4 juni 2023

Kursbeskrivning

I den här kursen kan du lära dig mer om data som matas in i Customer Journey Analytics och hur de påverkar rapporterna för analytikern. Den här kursen kräver att du har allmänna kunskaper om Adobe Experience Platform.

Låt oss lära oss.

Starta kurs