Kom igång med Customer Journey Analytics för administratörer

  • Customer Journey Analytics
  • Administratörer
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 4 juni 2023

Kursbeskrivning

I den här kursen kan du lära dig att ställa in, konfigurera och hantera Customer Journey Analytics. Vi börjar med grundläggande koncept för att erbjuda en grund och går sedan vidare till fler konfigurationssteg. Kursen avslutas med rekommendationer om hur du kan migrera beräknade mätvärden och segment från Adobe Analytics till Customer Journey Analytics.

Låt oss lära oss.

Starta kurs