Integrera Adobe Campaign med Adobe Experience Platform

  • Campaign, Campaign v8
  • Användare, administratör, utvecklare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 31 augusti 2022

Kursbeskrivning

Lär dig hur du importerar och exporterar Campaign- och Experience Cloud-data vilket möjliggör kommunikation mellan de båda programmen.

Vad du kommer att lära dig

  1. Vilken konfiguration krävs för att importera data från Adobe Experience Platform till Adobe Campaign
  2. Så importerar och använder du profildata från Experience Platform i ett leveransarbetsflöde i Campaign
  3. Så här skapar du ett arbetsflöde för att exportera loggdata i Campaign
  4. Stegen som krävs för att hämta in data som har exporterats till Experience Platform

Låt oss lära oss.

Starta kurs