Komma igång med Adobe Campaign Classic för företagsanvändare

  • Campaign, Campaign Classic v7
  • Användare, administratör, utvecklare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 21 september 2023

Kursbeskrivning

När du har slutfört den här kursen kommer du att känna till grunderna i Adobe Campaign Classic och kunna skapa din första marknadsföringskampanj.

Vad du kommer att lära dig

  1. Så konfigurerar och kör du kampanjer
  2. Så här installerar du klientkonsolen och navigerar i produkten
  3. Så här konfigurerar du en målgrupp samt konfigurerar och skickar leveranser

Låt oss lära oss.

Starta kurs