Sms instellen voor Adobe Campaign

  • Campagne, Campaign Classic v7
  • Beheerder
  • Beginnend, ervaren, middelmatig
  • Laatst bijgewerkt: 6 september 2023

Cursusbeschrijving

Leer hoe te om uw instantie van de Campagne met uw leverancier te verbinden SMTP en hoe te om de configuratie te analyseren en problemen op te lossen.

Wat u gaat leren

  1. Begrijp het protocol SMPP en hoe SMS werkt
  2. Hoe de Campagne met een dienstverlener van SMS verbindt
  3. Welke configuraties worden vereist om het verzenden van SMS toe te laten
  4. Hoe te om de configuratie van de schakelaar van SMS aan de specifieke vereisten van uw dienstverlener te verfijnen
  5. Hoe te om protocollen te analyseren SMPP en de verbindingen problemen op te lossen SMPP

Laten we leren.

Cursus starten