Lär dig hantera Campaign Standarder effektivt med Kontrollpanelen

  • Kampanj, Campaign Standard
  • Administratör
  • Erfaren
  • Senast uppdaterad: 15 juni 2022

Kursbeskrivning

Med Kontrollpanelen kan du effektivisera arbetet som produktadministratör för Adobe Campaign genom att du kan hantera inställningar och spåra användning för var och en av dina instanser samt SFTP-lagringsövervakning, nyckelhantering och mycket annat.

Vad du kommer att lära dig

  1. Hantera dina underdomäner och deras certifikat
  2. Hur man övervakar användningen av nyckelresurser i instansen
  3. Hantera instansinställningarna
  4. Hantera dina SFTP-servrar

Låt oss lära oss.

Starta kurs