Lär dig hur du effektivt kan hantera instanser i Campaign Classic via kontrollpanelen

  • Campaign, Campaign Classic v7, Campaign v8
  • Administratörer
  • Erfaren
  • Senast uppdaterad: 1 september 2022

Kursbeskrivning

Kontrollpanelen hjälper dig att effektivisera ditt arbete som produktadministratör för Adobe Campaign eftersom du kan hantera inställningar, spåra användning av instanser samt övervaka SFTP-lagring, nyckelhantering med mera.

Vad du kommer att lära dig

  1. Så här hanterar du underdomäner och deras certifikat
  2. Så hanterar du instansinställningar.
  3. Så här hanterar du SFTP-servrar
  4. Så här övervakar du användningen av nyckelresurser i din instans

Låt oss lära oss.

Starta kurs