Introduktion till Audience Manager

  • Audience Manager
  • Användare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 15 juni 2022

Kursbeskrivning

I den här kursen kan du lära dig mer om Adobe Audience Manager som är en datahanteringsplattform (DMP). Du får även lära dig om problemen som Audience Manager kan lösa, de mest vanliga användningsfallen och några grundläggande termer och begrepp i Audience Manager. Alla som är involverade i Audience Manager på något sätt kan ta vara på den här kursen.

Vad du kommer att lära dig

  1. Beskrivning av vad Audience Manager är och hur data flödar genom det
  2. Problem som Audience Manager löser
  3. Användarfall med Common Audience Manager
  4. Så hanteras identiteter i Audience Manager

Låt oss lära oss.

Starta kurs