Delegera underdomäner med CNAME

Senaste uppdatering: 2023-11-14
  • Skapat för:
  • Experienced
    Admin

Om du vill kunna skicka e-postmeddelanden eller publicera landningssidor med Adobe Campaign måste du konfigurera en ny underdomän.

Lär dig hur du konfigurerar och skickar in en underdomän med CNAMEs i kontrollpanelen.

På denna sida