Övervaka serverkapacitet

Senaste uppdatering: 2023-11-14
  • Skapat för:
  • Experienced
    Admin

Med kontrollpanelen kan du övervaka och hantera SFTP-lagringen per instans.

Åtkomst till Control Panel för att hantera underdomäner

För att få åtkomst till hantering av underdomäner via Control Panel ska du gå till:

Övervaka serverkapacitet, allowlist IP-adresser och lägga till SSH-nycklar

Läs mer om hur du övervakar lagringskapaciteten för dina SFTP-servrar.

På denna sida