Tillåtelselista ett IP-intervall

Senaste uppdatering: 2023-11-14
  • Skapat för:
  • Experienced
    Admin

Om du vill ansluta till en server via ett klientprogram eller ett API måste du konfigurera en offentlig SSH-nyckel och lägga till den IP-adress som ansluter till SFTP-servern till tillåtelselistan.

Läs mer om hur du kan lägga till ett IP-adressintervall till en tillåtelselista.

På denna sida