Motstående arbetsyta

Senaste uppdatering: 2023-08-17
 • Ämnen:
 • Services
  Visa mer om det här ämnet
 • Search
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • Admin

The Live Search arbetsytan innehåller en lista med alla funktioner som är tillgängliga och som ger tillgång till de verktyg du behöver för att konfigurera och hantera ansikten. Fästa ansikten visas först i listan med befintliga ansikten, följt av dynamiska ansikten. Listan kan filtreras så att den visar alla aspekter, eller bara de som är fästa eller dynamiska.

Motstående arbetsyta

Ange omfånget

Om din Adobe Commerce-installation innehåller flera butiksvyer ställer du in Omfång till butiksvy där dina facet-inställningar gäller.

Filtrera listan

 1. Klicka på Filtrera efter kontroll.

 2. Välj något av följande alternativ:

  • Alla filter
  • Fastnålade
  • Dynamisk

Lägg till en fasett

 1. Klicka Lägg till ansikten.
 2. Se Lägg till ansikten för detaljerade anvisningar.

Kolumnbeskrivningar

Kolumn Beskrivning
(första kolumnen) Listar fästa och dynamiska aspekter av label som är synligt för kunden.
Sorteringstyp The sorteringsordning av fasettvärden. Ansikten sorteras i bokstavsordning för alla Commerce storefronts. För [headless] implementeringar kan facets sorteras antingen i bokstavsordning eller efter antal. Alternativ: Alfabetisk, Antal (endast headless)
Maxvärde Antalet facet-värden som är tillgängliga i butiken som filter, maximalt 10.

Kontroller

Kontroll Beskrivning
Lägg till ansikten Öppnar facet editor.
Filtrera efter Bestämmer typ av faktablad som visas i listan. Alternativ: Alla, Fastnålade, Dynamiska

På denna sida