v7

CRM-connectoren

Aan de slag met CRM-connectors

Adobe Campaign biedt verschillende CRM-connectoren waarmee u uw Adobe Campaign-platform kunt koppelen aan systemen van derden. Deze CRM-connectoren laten u toe om contactpersonen, accounts, aankopen, enzovoort, te synchroniseren. Ze zorgen ervoor dat uw applicatie eenvoudig kan worden geïntegreerd met verschillende externe en zakelijke applicaties.

Deze connectoren maken snelle en eenvoudige data-integratie mogelijk: Adobe Campaign verstrekt een specifieke wizard voor het verzamelen en selecteren van data uit de lijsten die beschikbaar zijn in het CRM-systeem. Dit garandeert tweerichtingssynchronisatie om ervoor te zorgen dat de data altijd up-to-date zijn in alle systemen.

OPMERKING

Deze functie is beschikbaar in Adobe Campaign via de CRM-connectors toegewezen pakket.

Compatibele systemen

Ondersteunde CRM's en versies worden in de campagne gedetailleerd weergegeven Compatibiliteitsmatrix.

OPMERKING

De CRM-connectors werken alleen met een beveiligde URL (https).

Implementatiestappen

Leer geleidelijke procedure om Campagne en de Dynamica van Microsoft te verbinden in deze sectie

Leer geleidelijke procedure om Campagne en Salesforce aan te sluiten in deze sectie

Op deze pagina