Webb- och mobilpersonaliseringsplaner

Senaste uppdatering: 2023-07-20
 • Skapat för:
 • Developer
  User

Webb- och mobilpersonalisering är inriktat på möjligheten att använda profil- och målgruppssegmentering i flera olika applikationer för att personalisera och optimera kundupplevelser. Kundbeteenden, demografi, lojalitetsnivå och tidigare transaktioner kan utnyttjas för att personalisera layouter, call-to-actions och innehåll.


Blueprint Beskrivning Experience Cloud-program
Beteendeanpassning för webb/mobiler
 • Personalisera baserat på onlinebeteende och målgruppsdata
 • Adobe Target
 • Adobe Real-time Customer Data Platform (valfritt)
 • Adobe Analytics (valfritt)
 • Adobe Audience Manager (valfritt)
Webb-/mobilpersonalisering med kända kunddata
 • Fullständiga kundprofiler och förbättrad segmentering ger bättre personaliserade upplevelser.
 • Anpassa med offlineattribut och händelser (transaktioner, reservationer, CRM och lojalitetsdata).
 • Synkronisera personalisering över webben, e-post och andra kända kanaler.
 • Adobe Target
 • Real-time Customer Data Platform
 • Adobe Analytics eller Customer Journey Analytics (valfritt)
 • Adobe Audience Manager (valfritt)

GuarDRAG för webb- och mobilpersonalisering

Information om skyddsprofiler som rör målgrupps- och profilaktivering finns i dokumentationen för profil- och segmenteringsskyddsprofiler.


Diagram över kända kundanpassningsgarantier

Referensarkitektur för Online/Offline Web Personalization Blueprint

Relaterade blogginlägg

På denna sida