Webb- och mobilpersonalisering

Webb- och mobilpersonalisering är inriktat på möjligheten att använda målgruppssegmentering i flera applikationer för att personalisera och optimera kundupplevelser. Ni kan använda kundbeteenden, demografi, lojalitetsnivå och tidigare transaktioner för att personalisera layouter, call-to-actions och innehåll.

Blueprint Beskrivning Experience Cloud-program
Beteendeanpassning för webb/mobiler
  • Personalisera baserat på onlinebeteende och målgruppsdata
  • Adobe Target
  • Adobe Analytics (valfritt)
  • Adobe Audience Manager (valfritt)
Webb-/mobilpersonalisering med online- och offlinedata
  • Anpassa med offlineattribut och händelser (transaktioner, reservationer, CRM och lojalitetsdata).
  • Synkronisera personalisering över webben, e-post och andra kända kanaler.
  • Real-time Customer Data Platform
  • Adobe Target
  • Adobe Analytics (valfritt)
  • Adobe Audience Manager (valfritt)

GuarDRAG för webb- och mobilpersonalisering

För skyddsförslag som rör målgrupps- och profilaktivering, se skyddsutkast under avsnitten om målgrupps- och profilaktiveringsplaner.

Online/Offline Personalization GuarDRAW-diagram

Referensarkitektur för Online/Offline Web Personalization Blueprint

Relaterade blogginlägg

På denna sida