Webb-/mobilpersonalisering med online- och offlinedata

Synkronisera webbpersonalisering med e-post och annan känd och anonym kanalpersonalisering.

Användningsexempel

 • Optimering av landningssidor
 • Riktad beteendeprofil och offlineprofil
 • Personalisering baserad på tidigare produkt-/innehållsvyer, produkt-/innehållstillhörighet, miljöattribut, målgruppsdata från tredje part och demografiska data utöver offlineinsikter som transaktioner, lojalitet och CRM-data samt modellerade insikter

Program

 • Real-time Customer Data Platform
 • Adobe Target
 • Adobe Audience Manager (valfritt): Lägger till målgruppsdata från tredje part, samverkansbaserad enhetsgraf, möjlighet att visa upp plattformssegment i Adobe Analytics samt möjlighet att visa upp Adobe Analytics-segment i Platform
 • Adobe Analytics (valfritt): Lägger till möjligheten att skapa segment baserat på historiska beteendedata och finindelad segmentering från Adobe Analytics-data

Arkitektur

Referensarkitektur för Online/Offline Web Personalization Blueprint

Guardrails

Läs mer i skyddsutkastet på sidan Översikt över skräddarsydda webb- och mobilskisser.

Implementeringsmönster

Anpassningsplanen för webb/mobiler kan implementeras med följande metoder som beskrivs nedan.

 1. Använda Platform Web SDK eller Plattformsmobil SDK och Edge Network.
 2. Använda traditionella programspecifika SDK:er (till exempel AppMeasurement.js)

1. SDK och Edge-strategi för plattformar för webb/mobiler

Se Experience Platform Web and Mobile SDK Blueprint

2. Programspecifik SDK-metod

Referensarkitektur för den programspecifika SDK-metoden

Krav för implementering

Identitetskrav

 • Att dela målgrupper från Adobe Experience Platform till Adobe Target kräver att ECID används som identitet.
 • Alternativa identiteter kan även användas för att dela Experience Platform-målgrupper med Adobe Target via Audience Manager. Experience Platform aktiverar målgrupper till Audience Manager via följande namnutrymmen som stöds: IDFA, GAID, AdCloud, Google, ECID, EMAIL_LC_SHA256. Observera att Audience Manager och Target löser medlemskap för målgrupper via ECID-identiteten, så ECID krävs fortfarande för den slutliga målgruppsdelningen i Adobe Target.
Program/tjänst Nödvändigt bibliotek Anteckningar
Adobe Target Platform Web SDK*, at.js 0.9.1+, eller mbox.js 61+ at.js är att föredra eftersom mbox.js inte längre utvecklas.
Adobe Audience Manager (tillval) Platform Web SDK* eller dil.js 5.0+
Adobe Analytics (tillval) Platform Web SDK* eller AppMeasurement.js 1.6.4+ Adobe Analytics tracking måste använda regional datainsamling (RDC).
Experience Cloud ID-tjänst Platform Web SDK* eller VisitorAPI.js 2.0+ (Rekommenderas) Använd Experience Platform Launch för att distribuera ID-tjänsten för att säkerställa att ID:t anges före eventuella programanrop
Experience Platform Mobile SDK (tillval) 4.11 eller senare för iOS och Android™
Experience Platform Web SDK 1.0, den aktuella Experience Platform SDK-versionen har olika användningsfall som ännu inte stöds för Experience Cloud-programmen

Implementeringssteg

 1. Implementera Adobe Target för webb- och mobilapplikationer

 2. Implementera Adobe Audience Manager (valfritt)

 3. Implementera Adobe Analytics (valfritt)

 4. Implementera Experience Platform och Kundprofil i realtid

 5. Implementera Experience Cloud Identity Service eller Experience Platform Web SDK

  OBSERVERA

  Varje program måste använda Experience Cloud-ID och vara en del av samma Experience Cloud-organisation för att ge möjlighet till målgruppsdelning mellan program.

 6. Begär etablering för målgruppsdelning mellan Experience Platform och Adobe Target (delade målgrupper)

Relaterad dokumentation

Relaterade blogginlägg

På denna sida