Behavioral skiss för webb/mobilpersonalisering

Personalisera baserat på onlinebeteende och målgruppsdata.

Användningsexempel

 • Optimering av landningssidor
 • Beteendeanpassning
 • Personalisering baserad på tidigare produkt-/innehållsvyer, produkt-/innehållstillhörighet, miljöattribut, målgruppsdata från tredje part och demografiska data

Program

 • Adobe Target
 • Adobe Analytics (valfritt)
 • Adobe Audience Manager (valfritt)

Arkitektur

Referensarkitektur för beteendeanpassning av webbdesign

Guardrails

Som standard tillåter segmentdelningstjänsten att högst 75 målgrupper delas för varje Adobe Analytics-rapportserie. Om Audience Manager används för målgruppsdelning finns det ingen gräns för hur många målgrupper som kan delas.

Implementeringsmönster

Anpassningsplanen för webb/mobiler kan implementeras med följande metoder som beskrivs nedan.

 1. Använda Platform Web SDK eller Plattformsmobil SDK och Edge Network.
 2. Använda traditionella programspecifika SDK:er (till exempel AppMeasurement.js)

1. SDK och Edge-strategi för plattformar för webb/mobiler

Se Experience Platform Web and Mobile SDK Blueprint

2. Programspecifik SDK-metod

Referensarkitektur för den programspecifika SDK-metoden

Krav för implementering

Program/tjänst Nödvändigt bibliotek Anteckningar
Adobe Target Platform Web SDK*, at.js 0.9.1+, eller mbox.js 61+ at.js är att föredra eftersom mbox.js inte längre utvecklas.
Adobe Audience Manager (tillval) Platform Web SDK* eller dil.js 5.0+
Adobe Analytics (tillval) Platform Web SDK* eller AppMeasurement.js 1.6.4+
Experience Cloud Identity Service Platform Web SDK* eller VisitorAPI.js 2.0+
Experience Platform Mobile SDK (tillval) 4.11 eller senare för iOS och Android™
Experience Platform Web SDK 1.0, den aktuella Experience Platform SDK-versionen har olika användningsfall som ännu inte stöds för Experience Cloud-programmen

Implementeringssteg

 1. Implementera Adobe Target för webb- och mobilapplikationer.

  Om du använder Audience Manager eller Adobe Analytics:

 2. Implementera Adobe Audience Manager

 3. Implementera Adobe Analytics

 4. Implementera identitetstjänst för Experience Cloud

  OBSERVERA

  Varje program måste använda Experience Cloud-ID och vara en del av samma Experience Cloud-organisation för att ge möjlighet till målgruppsdelning mellan program.

 5. Begär etablering för tjänsterna Personer och Målgruppsdelning (delade målgrupper)

 6. Bygg segment i Adobe Analytics eller Adobe Audience Manager och konfigurera dessa målgrupper för delning till Experience Cloud (om du använder Audience Manager eller Adobe Analytics)

 7. När målgrupperna finns i Adobe Target kan de användas för målinrikta upplevelser med Adobe Target

Relaterad dokumentation

Relaterade blogginlägg

På denna sida