Användningsexempel på digitala upplevelseutkast

Vilka av dessa användningsområden är viktiga för ditt företag? Upptäck vilka digitala upplevelseutkast som uppfyller era affärsmål.

Användningsfall Blueprint Kategori
Anonym målgruppsanpassning och personalisering. Anonym Audience Activation Målgrupp och profilaktivering
Bygg målgrupper för målgruppsanpassning i annonsnätverk som stöds.
Målgruppsanpassning för kända målgrupper inom sociala medier och reklam destinationer. Online/offline Audience Activation
Anpassning online med online- och offlineattribut.
Aktivera målgrupper för kända kanaler, som e-post och SMS.
Profil- och målgruppsaktivering för molnlagringsdestinationer, eller direktuppspelningsdestinationer för företagsspårning, lagring, analys och aktivering av kunddata och insikter. Aktivering till företagsdestinationer
Personalisera och inrikta er på olika interaktionskanaler som drivs av Experience Cloud. Aktivering med Experience Cloud-program
Dela målgrupps- och profildata mellan Experience Platform och Experience Cloud-applikationer.
ge djupare kontext till handläggare, som support och säljupplevelser. Använda profilsökning i Experience Platform kan agenter få mer kontext på konsumenterna, som nyligen köpta produkter, kampanjinteraktioner, ägandeskap, medlemskap för målgrupper, och andra attribut och insikter som lagras i realtidskunden profil. Kund Aktivitetshubb
Analysera kundinteraktioner på både dator och mobil till förstå kundernas beteende och extrahera insikter för att optimera det digitala kundupplevelser. Kryss Kanal Kund Reseanalys
Analysera kundinteraktioner över alla kanaler, inklusive digitala och offlinekanaler som supportinteraktioner och butiksköp till bättre förstå och optimera kundresan.
Analysera kundbeteendet innan kunderna kontaktar supporten. Utlysning Avböjning
Upptäck möjligheter att förbättra möjligheterna till självbetjäning.
Schemalagda e-postkampanjer. Grupp Meddelanden och plattform Kund Resor
Kampanjer för introduktion och återmarknadsföring.
Utlösta meddelanden. Resa Optimering
Registreringsbekräftelser.
Kundvagn och blankettinlämning.
Platsutlösta meddelanden.
Data Förberedelse och intag Data Samling och förberedelse
Samla in data från webben eller mobiler med en enda samlingstagg, belyser kodvikten i webbläsare och appar. Sprid de insamlade data till olika slutpunkter för en enda datakälla för datainsamling. AEP Collection Enterprise (Event Forwarding)
Vidarebefordra insamlade data till partnerprogram eller datalagring platser där du kan skapa insikter och tillämpningar utifrån insamlade data.
Web SDK Datainsamling
Interaktiv fråga och sammanställning av data. Data Analys och analys Data Analyser, intelligens och ML
Rad- och kolumnåtkomst till inmatade data för utforskande och validering.
Instrumentpaneler och visualisering av data via Business Intelligence verktyg.
Extrahera insikter och hitta mönster från kunddata i Experience Platform. Modeller för utbildning och poäng utifrån dessa data. Kund Datavetenskap för profilberikning
Berika kundprofilen i realtid med modellstyrda insikter och attribut för mer detaljerad personalisering och optimerade resor.
Tåg- och poängmodeller för att fastställa kundinsikter som kundens livstidsvärde, benägenhet att konvertera eller ändra, produkt och innehåll tillhörighet och engagemangspoäng.
Optimering av landningssidor. Beteende Personalisering Webb & Mobilanpassning
Beteendeanpassning.
Personalisering baserad på tidigare visningar av produkter/innehåll, produkt-/innehållsaffinitet, miljöattribut, externa målgrupper data och demografiska data.
Optimering av landningssidor. Online/offline Personalisering
Beteende och offlineprofilmålinriktning.
Personalisering baserad på tidigare visningar av produkter/innehåll, produkt-/innehållsaffinitet, miljöattribut, externa målgrupper data och demografiska data utöver offlineinsikter som transaktioner, lojalitets- och CRM-data samt modellerade insikter.

På denna sida