Dataanalys, intelligens och AI/ML

Dataanalys, intelligens och AI/ML omfattar möjligheten inom Adobe Experience Platform att utföra experimentell fråga och analys av data som finns i sjön.

Experience Platform Query Service tillåter att SQL-frågor utförs på data. Dessutom tillåter Experience Platform anslutningar med SQL-klienter, gränssnitt och Business Intelligence-verktyg (BI) från tredje part att ansluta direkt till, komma åt och fråga data i Experience Platform med PostgreSQL-protokollet.

Data Science Workspace möjliggör datautforskande, datavetenskap och maskininlärningsarbetsbelastningar som kan utföras på data. Modeller kan tränas, poängsättas och användas för att ytterligare berika kundprofiler och få djupare insikter om kundbeteenden och upplevelser.

Blueprint Beskrivning Experience Cloud-program
Dataanalys och dataanalys
  • Data Analysis and Intelligence Blueprint omfattar de metoder som kan användas för att söka efter och analysera data för att få djupare insikter i Adobe Experience Platform
  • Adobe Experience Platform Intelligence
Custom Data Science for Profile Enrichment
  • Utbilda, poängsätta och driftsätta modeller för att ytterligare berika kundprofiler och handlingmodellstyrda kundinsikter
  • Adobe Experience Platform Intelligence
  • Kunddataplattform i realtid

På denna sida