Dataanalys, intelligens och AI/ML

Dataanalys, intelligens och AI/ML omfattar möjligheten inom Adobe Experience Platform att utföra utforskande frågor och analys av data som finns i sjön.

Experience Platform Frågetjänst gör att SQL-frågor kan utföras på data. Dessutom tillåter Experience Platform anslutningar med SQL-klienter, gränssnitt och Business Intelligence-verktyg (BI) från tredje part för att direkt ansluta till, få åtkomst till och fråga data i Experience Platform med hjälp av PostgreSQL -protokoll.

Datavetenskapens arbetsyta gör det möjligt att utföra datautforskningar, datavetenskap och maskininlärningsarbetsbelastningar på data. Modeller kan tränas, poängsättas och användas för att ytterligare berika kundprofiler och få djupare insikter om kundbeteenden och upplevelser.

Blueprint Beskrivning Experience Cloud-program
Dataanalys och dataanalys
  • Data Analysis and Intelligence Blueprint omfattar de metoder som kan användas för att söka efter och analysera data för att få djupare insikter i Adobe Experience Platform
  • Adobe Experience Platform Intelligence
Custom Data Science for Profile Enrichment
  • Utbilda, poängsätta och driftsätta modeller för att ytterligare berika kundprofiler och handlingmodellstyrda kundinsikter
  • Adobe Experience Platform Intelligence
  • Real-time Customer Data Platform

På denna sida