Beslutshantering om navplanen

Mer information om beslutshantering finns i produktdokumentationen HÄR och beslutsöversikten HÄR

Adobe Decision Management är en tjänst som tillhandahålls som en del av Adobe Journey Optimizer. Denna plan beskriver användningsfall och teknisk kapacitet i programmet och ger en djupdykning i de olika arkitektoniska komponenterna och överväganden som utgör beslutsstöd.

Journey Optimizer används för att leverera det bästa erbjudandet och upplevelsen till era kunder vid alla kontaktytor vid rätt tidpunkt. Beslutshantering gör personaliseringen enkel med ett centralt bibliotek med marknadsföringserbjudanden och en beslutsmotor som tillämpar regler och begränsningar på komplexa realtidsprofiler som skapats av Adobe Experience Platform för att hjälpa er att skicka rätt erbjudande till era kunder vid rätt tidpunkt.

Beslutshanteringen kan genomföras på ett av två sätt. Det första är via Adobe Experience Platform nav, som är en central datacenterarkitektur. I naverbjudanden körs, personaliseras och levereras med en fördröjning på över 500 ms. Hub-arkitekturen är därför bäst lämpad för kundupplevelser som inte kräver sekundär fördröjning. Exempel på sådana är erbjudandebeslut som ges för kioskdatorer eller agentassisterade upplevelser som callcenters eller personliga interaktioner. Erbjudanden som infogas i e-postmeddelanden och utgående kampanjer drivs också av navmetoden.

Den andra metoden är via Experience Edge-nätverket, som är en globalt spridd, geografiskt belägen infrastruktur som kan leverera snabba subsekundsupplevelser och millisekundsupplevelser. Den slutanvändarupplevelse som utförs av den gränsinfrastruktur som är närmast konsumenternas geografiska plats för att minimera latensen. Beslutshanteringen på Edge är utformad för att leverera konsumentupplevelser i realtid, som webb- eller mobilförfrågningar om inkommande personalisering.

Denna plan kommer att omfatta de specifika delarna av beslutsförvaltningen på navet.

Om du vill veta mer om beslutshantering på Edge-nivå kan du läsa Beslutsfattare i utkanten utkast.

Användningsfall för beslutshantering på navet

 • Personaliserade erbjudanden på kioskdatorer och butiksupplevelser.
 • Personaliserade erbjudanden via agentassisterad upplevelse som callcenters eller säljinteraktioner.
 • Erbjudanden som ingår i e-post, SMS, push-meddelanden för mobiler eller andra utgående interaktioner.
 • Erbjud externa ESP- och meddelandesystem för leverans.
 • Flerkanalsmarknadsföring - ger enhetlighet över webben, mobilen, e-post och andra interaktionskanaler via Adobe Journey Optimizer.

Arkitektur

Referensarkitekturbeslutshantering i den främsta planen

Förutsättningar

Adobe Experience Platform

 • Scheman och datauppsättningar måste konfigureras i systemet innan du kan konfigurera Journey Optimizer-datakällor
 • För Experience Event-klassbaserade scheman lägger du till fältgruppen 'Orchestration eventID' när du vill att en händelse som inte är en regelbaserad händelse ska aktiveras
 • För enskilda profilklassbaserade scheman lägger du till fältgruppen Profiltestinformation för att kunna läsa in testprofiler som ska användas med Journey Optimizer

Guardrails

 • För Journey Optimizer skyddsräcken, se följande Journey Optimizer Guardrails.
 • För beslutsförvaltningsgarantier se följande Produktbeskrivning för beslutshantering.
 • Begäranden per sekund = 2000.
 • Svarstid < 500 ms.
 • Tillgång till en fullständig kundprofil i realtid, inklusive målgruppsmedlemskap, attribut och upplevelsehändelser.

Skyddsförslag för dataöverföring

Experience Platform dataflöde

Aktiveringsskydd

Referensarkitektur Journey Optimizer - utkast

Implementeringsmönster

 • Implementeras i e-post, SMS och utgående kanaler via direkt integrering med Adobe Journey Optimizer.
 • För server-API-baserad implementering av beslutshantering kan Besluts-API.
 • Vid implementering av batchbaserade beslut att leverera större mängder av erbjudanden till ett meddelandeleveransprogram använder du API för gruppbeslut.
 • För Edge-baserade realtidsupplevelser använder du Web/Mobile SDK eller Edge Decisioning API enligt riktlinjerna i Beslutshantering om Edge-planen.

Implementeringssteg

Adobe Experience Platform

Schema/datauppsättningar

 1. Konfigurera enskilda profiler, upplevelsehändelser och scheman för flera enheter i Experience Platform, baserat på kunddata.
 2. Skapa datauppsättningar i Experience Platform för data som ska importeras.
 3. Lägg till etiketter för dataanvändning i Experience Platform till datauppsättningen för styrning.
 4. Skapa profiler som tillämpar styrning av destinationer.

Profil/identitet

 1. Skapa alla kundspecifika namnutrymmen.
 2. Lägga till identiteter i scheman.
 3. Aktivera scheman och datauppsättningar för profilen.
 4. Ställ in sammanfogningsprinciper för olika vyer av Kundprofil i realtid (valfritt).
 5. Skapa segment för reseanvändning.

Källor/destinationer

 1. Infoga data i Experience Platform med direktuppspelnings-API:er och källanslutningar.

Relaterad dokumentation

På denna sida