Batch Messaging och Adobe Experience Platform Blueprint

Kör schemalagda meddelandekampanjer och batchkampanjer med Adobe Experience Platform som ett centralt nav för kundprofiler och segmentering.

Användningsexempel

 • Schemalagda e-postkampanjer
 • Påbörja och återmarknadsföra kampanjer

Program

 • Adobe Experience Platform
 • Adobe Campaign Classic eller Standard

Integrationsmönster

 • Adobe Experience Platform → Adobe Campaign Classic
 • Adobe Experience Platform → Adobe Campaign Standard

Arkitektur

Referensarkitektur för Batch Messaging och Adobe Experience Platform Blueprint

Guardrails

 • Stöder endast driftsättning av en enda Adobe Campaign-enhet
 • Adobe Campaign är en källa till sanning för alla aktiva profiler, dvs. profiler måste finnas i Adobe Campaign och nya profiler ska inte skapas baserat på Experience Platform.
 • Segmentmedlemsrealisering från Experience Platform är latent för både batch (1 per dag) och direktuppspelning (~5 minuter)

Real-time Customer Data Platform segmentdelning till Adobe Campaign:

 • Rekommendation om begränsning av 20 segment
 • Aktiveringen är begränsad till var 24:e timme
 • Endast attribut för föreningsschema är tillgängliga för aktivering (inget stöd för array-/maps-/experience-händelser).
 • Rekommendation om högst 20 attribut per segment
 • En fil per segment av alla profiler med"realiserat" segmentmedlemskap ELLER om segmentmedlemskap läggs till som ett attribut i filen, både"realiserade" och"avslutade" profiler
 • Export i flera eller hela segment stöds
 • Filkryptering stöds inte
 • Adobe Campaign exportarbetsflöden som kan köras högst var fjärde timme
 • Se skyddsprofiler för dataöverföring för Experience Platform

Implementeringssteg

Adobe Experience Platform

Schema / Datauppsättningar

 1. Konfigurera enskilda profiler, upplevelsehändelser och scheman för flera enheter i Experience Platform, baserat på kunddata.
 2. Skapa Adobe Campaign-scheman för widthLog, trackingLog, adresser som inte kan levereras samt profilinställningar (valfritt).
 3. Skapa datauppsättningar i Experience Platform för data som ska importeras.
 4. Lägg till etiketter för dataanvändning i Experience Platform till datauppsättningen för styrning.
 5. Skapa profiler som tillämpar styrning av destinationer.

Profil/identitet

 1. Skapa alla kundspecifika namnutrymmen.
 2. Lägga till identiteter i scheman.
 3. Aktivera scheman och datauppsättningar för profilen.
 4. Ställ in sammanfogningsprinciper för olika vyer av Kundprofil i realtid (valfritt).
 5. Skapa segment för Adobe Campaign.

Källor/mål

 1. Infoga data i Experience Platform med direktuppspelnings-API:er och källanslutningar.
 2. Konfigurera Azure lagringsmål för blob som kan användas med Adobe Campaign.

Distribution av mobilappar

 1. Implementera Adobe Campaign SDK för Adobe Campaign Classic eller Experience Platform SDK för Adobe Campaign Standard. Om det finns Experience Platform Launch rekommenderar vi att du använder tillägget Adobe Campaign Classic eller Adobe Campaign Standard tillsammans med Experience Platform SDK.

Adobe Campaign

 1. Konfigurera scheman för profil, sökdata och relevanta leveransdata.
VIKTIGT

Det är viktigt att du i nuläget förstår vad datamodellen finns i Experience Platform för profil- och händelsedata så att du vet vilka data som krävs i Adobe Campaign.

Importera arbetsflöden

 1. Läs in och importera förenklade profildata till Adobe Campaign sFTP.
 2. Läs in och importera orkestrerings- och meddelandepersonaliseringsdata till Adobe Campaign sFTP.
 3. Infoga segment i Experience Platform från Azure blob via arbetsflöden.

Exportera arbetsflöden

 1. Skicka tillbaka Adobe Campaign-loggar till Experience Platform via arbetsflöden var fjärde timme (broadLog, trackingLog, non-deliverable address).
 2. Skicka tillbaka profilinställningarna till Experience Platform via konsultbaserade arbetsflöden var fjärde timme (valfritt).

Relaterad dokumentation

På denna sida