Målgrupps- och profilaktivering med Experience Cloud Applications Blueprint

Hantera profiler och målgrupper i Experience Platform och dela dem med Experience Cloud-program. Bygg och dela avancerade kundsegment och insikter i Experience Platform och dela dem med Experience Cloud-applikationer.

Aktiveringen med Experience Cloud-program är i linje med Online/Offline Audience Activation-utkast.

Användningsexempel

 • Anpassa och rikta er mot olika kundinteraktionskanaler som drivs av Experience Cloud.
 • Dela målgrupps- och profildata mellan Experience Platform och Experience Cloud.

Program

 • Adobe Experience Platform
 • Real-time Customer Data Platform
 • Aktivering av Experience Platform
 • Experience Cloud-program
  • Adobe Audience Manager
  • Adobe Target
  • Adobe Campaign
  • Journey Optimizer

Arkitektur

Se avsnittet Experience Platform and Applications Architecture (Programarkitektur) för ytterligare arkitekturdiagram för Experience Platform-integrering med Experience Cloud-program.

Målgrupps- och profilaktivering med Experience Cloud-program

Referensarkitektur för målgrupps- och profilaktivering med Experience Cloud-program

Guardrails

Se skyddsutkast på sidan Översikt över målgrupps- och profilaktivering

Relaterad dokumentation

Relaterade videor och Tutorials

På denna sida