Aktivering med online- och offlinedata

Använd offlineattribut och händelser som offlineorder, transaktioner, CRM eller lojalitetsdata, tillsammans med onlinebeteende för målinriktning och personalisering.

Aktivera målgrupper för kända profilbaserade destinationer som e-postleverantörer, sociala nätverk och reklamdestinationer.

Aktiveringen med online- och offlinedatabilder är i linje med Målgrupps- och profilaktivering med Experience Cloud Applications Blueprint. Ytterligare information finns i Målgrupps- och profilaktivering med Experience Cloud Applications Blueprint som är specifikt för integreringar mellan Experience Platform och Experience Cloud.

Användningsexempel

 • Målgruppsanpassning för kända målgrupper på sociala medier och reklamdestinationer.
 • Anpassning online med online- och offlineattribut.
 • Aktivera målgrupper för kända kanaler, som e-post och SMS.

Program

 • Adobe Experience Platform
 • Real-time Customer Data Platform

Arkitektur

Aktivering med online- och offlinedata med destinationer

Referensarkitektur för utkast online/offline i Audience Activation

Guardrails

Se skyddsutkastet på sidan Översikt över målgrupps- och profilaktivering.

Implementeringssteg

 1. Skapa scheman för data som ska importeras.
 2. Skapa datauppsättningar för data som ska importeras.
 3. Konfigurera rätt identiteter och identitetsnamnutrymmen på schemat för att säkerställa att inkapslade data kan sammanfogas till en enhetlig profil.
 4. Aktivera scheman och datauppsättningar för profilen.
 5. Ingrediera data till Experience Platform.
 6. Tillhandahållande Real-time Customer Data Platform segmentdelning mellan Experience Platform och Audience Manager för målgrupper som definieras i Experience Platform som ska delas med Audience Manager.
 7. Skapa segment i Experience Platform. Systemet avgör automatiskt om segmentet utvärderas som batch eller direktuppspelning.
 8. Konfigurera mål för delning av profilattribut och målgruppsmedlemskap till önskade mål.

Överväganden gällande implementering

 • När du delar profildata till mål måste du inkludera det specifika identitetsvärde som används av målet i målnyttolasten. Alla identiteter som krävs för ett målmål måste hämtas till Platform och konfigureras som en identitet för Kundprofil i realtid.

 • För aktiveringsscenarier där målgrupper delas från Experience Platform till Audience Manager delas följande identiteter automatiskt: IDFA, GAID, AdCloud, Google, ECID, EMAIL_LC_SHA256. För närvarande delas inte kundnamnutrymmen. Målgrupper från Experience Platform kan delas via Audience Manager-destinationer när de nödvändiga destinationsidentiteterna ingår i Kundprofil i realtideller var i Kundprofil i realtid kan kopplas till de önskade målidentiteter som är länkade i Audience Manager.

Relaterad dokumentation

Relaterade videor och Tutorials

På denna sida