Integrera Audience Manager med Target

Med den här integreringen kan du skicka Audience Manager-segment till Adobe Target.

Integrering med Audience Manager - Target kräver:

Alla dina Audience Manager-segment visas i Target kort efter att du slutfört de här stegen i implementeringsprocessen. Titta i Audiences > Audience List om du vill visa dina Audience Manager-segment i Target. Identifiera segment i Audience Manager efter Experience Cloud i Source-kolumnen och efter aam-integration-user@adobe.com i Modified-kolumnen.

På denna sida