Beleid voor gegevensbewaring

Laatste update: 2023-07-03
  • Gemaakt voor:
  • User
    Admin

De door Adobe Analytics verzamelde gegevens worden gedurende een bepaalde periode bewaard. De tijd die Adobe deze gegevens bewaart varieert van contract tot contract, en in het beleid van het de gegevensbehoud van een organisatie geschetst. Dit beleid is van toepassing op de gegevens zelf, wat betekent dat het alle analytische rapportagemogelijkheden (Analysis Workspace, API voor rapportage, enz.) beïnvloedt.

Het standaardbeleid voor het bewaren van gegevens voor Adobe Analytics is 25 maanden. Het beleid van uw organisatie voor het bewaren van gegevens kan afhankelijk van het contract verschillen.

Bewaarde gegevens zijn gebaseerd op de huidige datum en de datum/tijd van historische gegevens. De datum/tijd die bij treffers is opgenomen, kan een andere zijn dan de datum/tijd waarop de treffer(s) door Adobe is ontvangen.

De standaardperiode voor gegevensbewaring aanpassen

Neem contact op met het accountteam van Adobe als u de bewaarperiode voor standaardgegevens wilt verkorten of verlengen.

  • Er is geen vergoeding voor het verkorten van de bewaarperiode voor standaardgegevens.
  • Als de gegevensbewaring langer duurt dan de standaardbewaarperiode van 25 maanden, moeten extensies worden aangeschaft, die elk in stappen van één jaar beschikbaar zijn. Er kunnen maximaal acht extensies worden aangeschaft voor een totaal van 10 jaar gedurende 1 maand (2 jaar en 1 maand voor het aanhouden van een wanbetaling, plus 8 jaar aangeschaft).

Gegevensbewaring en gegevensprivacy

Adobe moet in zijn rol als gegevensverwerker passende maatregelen nemen om zijn klanten te helpen toegang, schrapping, en andere verzoeken van individuen te vervullen. Het toepassen van een passend, veilig en tijdig verwijderingsbeleid is een belangrijk onderdeel van de naleving van deze verplichting. GDPR is van toepassing op alle klanten die informatie van EU-burgers op de markt brengen of verwerken. CCPA is op alle klanten van toepassing die aan markt brengen of informatie van burgers van Californië verwerken. Daarom is de Privacy van Gegevens een wereldwijde regelgevende verandering.

Gegevensverwijdering

Zodra de gegevens uw beleid van het gegevensbehoud overschrijden, behoudt Adobe het recht om het zonder optie voor terugwinning te schrappen. U moet ervoor zorgen dat alle gegevens die u wilt behouden zich binnen het beleid van uw organisatie voor het bewaren van gegevens bevinden.

Huidig beleid voor gegevensbehoud weergeven/beheren

De dialoog over gegevensbeheer in Admin De hulpmiddelen verstrekken een overzicht waarvan de rapportreeksen voor gegevensbeheer zijn gevormd. Het wijst ook erop of zij aan een organisatie van de Experience Cloud in kaart zijn gebracht, en of een beleid van het gegevensbehoud voor deze rapportreeks op zijn plaats is. Meer informatie

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik beslissen over de bewaartermijn van gegevens van mijn organisatie?

Uw bedrijf, als de gegevenscontroller, kan belanghebbenden (zoals uw marketing-, analyse- en privacyteams) binnen uw organisatie identificeren die verantwoordelijk zijn voor het nemen van beslissingen over gegevensopslag. Uw organisatie verkeert in de beste positie om te weten hoe lang Adobe Analytics gegevens behoudt.

Hoe kan ik het venster voor gegevensbehoud berekenen?

Het beleid van het gegevensbehoud bepaalt een het rollen venster van het gegevensbehoud waarin de volledige gegevens kunnen worden bekeken en worden gemeld. De begindatum van de gegevensbewaring wordt bepaald door de huidige datum min de periode van gegevensbewaring. De einddatum van de gegevensbewaring wordt bepaald door de huidige datum. Gegevens worden opgenomen in het venster voor gegevensbewaring als de tijdstempel van de gegevens zich tussen de begindatum en de einddatum bevindt.

Kan ik een kopie van mijn gegevens aanvragen voordat deze worden verwijderd?

Ja. Adobe kan een historische gegevensstortplaats van onbewerkte, raakvlakke gegevens verstrekken. Zie Gegevensfeeds in de gebruikershandleiding voor exporteren voor meer informatie. Neem contact op met het accountteam van Adobe als u vereisten voor het exporteren van gegevens hebt buiten het bereik van wat de gebruikersinterface kan bieden. Er kunnen speciale accommodaties worden gemaakt; de kosten kunnen variëren.

Wanneer verwijdert Adobe gegevens?

Neem contact op met uw Adobe-accountteam voor de specifieke tijd dat uw gegevens verwijderd moeten worden. Gewoonlijk worden gegevens doorlopend per maand verwijderd.

Op deze pagina