Huidige Adobe Analytics-releaseopmerkingen (september 2022)

Laatste update: 26 september 2022

Adobe Analytics-releases werken op een continu leveringsmodel die voor een scalable, gefaseerde benadering van eigenschapplaatsing toestaat. Deze releaseopmerkingen worden daarom meerdere keren per maand bijgewerkt. Controleer ze regelmatig.

Gerelateerde bronnen

Nieuwe of bijgewerkte functies in Adobe Analytics

Functie Beschrijving Doeldatum
Visualisatie van combinatieteksten in werkruimte Met combinatiekaarten kunt u metrische gegevens in Workspace gemakkelijker en intuïtiever vergelijken. Meer informatie Geleidelijke uitrol vanaf 14 september 2022
AppMeasurement versie 2.23.0 AppMeasurement ondersteunt nu de verzameling van clienttips voor gebruikers-agent met hoge entropie die Chromium browsers (Google Chrome en Microsoft Edge) gebruiken om apparaatinformatie te verschaffen. U kunt cliëntwenken via Markeringen vormen of de "collectHighEntropyUserAgentHints"vlag gebruiken. Verzameling van hips met hoge entropie is standaard uitgeschakeld. Meer informatie 22 september 2022

Oplossingen in Adobe Analytics

  • Correctie van problemen met importeren en exporteren van classificaties. (AN-299267)

Oplossingen voor individuele klanten:

AN-288519; AN-289300; AN-297387; AN-297465; AN-297520; AN-297641; AN-298134; AN-298351; AN-298429; AN-298483; AN-298520; AN-298582; AN-298816; AN-298832; AN-298855; AN-298864; AN-299407; AN-299545; AN-299644; AN-299715

Belangrijke kennisgevingen voor Adobe Analytics-beheerders

Bericht Toegevoegd of bijgewerkt op Beschrijving
Bijwerken naar nieuwe NetAcuity carrier-database 26 september 2022 Deze actualisering, die oorspronkelijk gepland was op 5 oktober 2022, is uitgesteld tot januari 2023. Informatie over de vervoerder die is opgeslagen in het carrier in Adobe Analytics Data Warehouse and Analytics Data Feeds wordt gewijzigd. Historisch, is het gegevensformaat in die kolom geweest <domain>:<ISP>. Adobe heeft een interne raadplegingstabel bijgehouden om deze in kaart te brengen <domain>:<ISP> waarden in dragernamen voor rapportagedoeleinden in Adobe Analytics-rapportagehulpprogramma's (Analysis Workspace, Reports & Analytics, Reporting API, Data Warehouse, LiveStream, enz.). Het opzoekbestand (carrier.tsv) wordt ook geleverd met Gegevensfeeds, zodat u dezelfde toewijzingen kunt gebruiken.

Deze update verbetert onze dragertoewijzingen door een nauwkeuriger dragergegevensbestand van NetAcuity te gebruiken. Het formaat van de gegevens in de dragerkolom in de Doopvonken van Gegevens zal in de toekomst veranderen. In plaats van <domain>:<ISP>, bevat het een dragernaam. Adobe zal de raadplegingstabel blijven gebruiken om zoveel mogelijk continuïteit met het verleden te handhaven rapportering. Meldend hulpmiddelen waar de raadplegingen door Adobe (Analysis Workspace, Rapporten & Analytics, het melden API, gegevenspakhuis, LiveStream, enz.) worden toegepast zal profiteren van nauwkeurigere toewijzingen. Sommige toewijzingen - vooral voor internationale domeinen en ISPs - zullen meer dan anderen veranderen wanneer Adobe het nieuwe gegevensbestand goedkeurt. Het gegevensfeeds drager raadplegingsdossier (carrier.tsv) de oude toewijzingen behouden en de nieuwe toewijzingen toevoegen.

De verbinding van de Bron van Analytics brengt momenteel niet het dragergebied in kaart, zodat is de dragerrapportering momenteel niet beschikbaar in Experience Platform, CJA etc. Daarom zal het gebruik van het nieuwe dragergegevensbestand niets in Experience Platform beïnvloeden dat op gegevens gebaseerd is die door de Analytics Source Connector worden verstrekt.

Verbeterde IP-naar-geolocatietoewijzing 26 september 2022 Onze leverancier voor IP raadplegingen, Digitaal Element, bevordert aan een nieuwe betere dataset (de Puls van NetAcuity) voor IP-aan-geolocatiekaart. Oorspronkelijk voor oktober 2022 gepland, zal Adobe Analytics deze nieuwe dataset goedkeuren in januari 2023. De nieuwe database is nauwkeuriger dan vorige versies. Sommige IP-aan-geo afbeeldingen zullen veranderen/verbeteren wanneer het nieuwe gegevensbestand wordt goedgekeurd.

Alle Adobe Analytics-gereedschappen (Analysis Workspace, Reports & Analytics, Reporting API, data-magazijn, LiveStream, gegevensfeeds enz.) automatisch voordeel halen uit de nieuwe verbeterde toewijzingen. De indeling van de gegevens in gegevensfeeds wordt niet gewijzigd. De gegevens CJA die door de Bronschakelaar van de Analyse worden verstrekt zullen automatisch uit de nieuwe afbeeldingen voordeel halen.

SFTP-upgrade 19 september 2022 Voorheen had Adobe meegedeeld dat Adobe haar Secure File Transfer Protocol (SFTP)-services in september 2022 zou upgraden om de beveiliging voor bestandsoverdracht te verbeteren. Adobe heeft deze upgrade uitgevoerd op 20 september 2022. Toen deze wijziging plaatsvond, werden bepaalde SFTP-clientconfiguraties niet meer ondersteund. Dit is alleen van invloed op gegevens die via SFTP naar Adobe Analytics worden verzonden of van worden opgehaald. Dit heeft geen invloed op het FTP-protocol. Om onderbreking van de dienst te vermijden, gelieve ervoor te zorgen dat uw cliënten SFTP (code, hulpmiddelen, de diensten) in overeenstemming met de gedetailleerde veranderingen zijn hier.
Wijzigingen in de manier waarop Analytics omgaat met A4T-gegevens die via Experience Edge zijn verzameld 14 september 2022 In maart 2022, veranderde Analytics hoe het sommige vraag uit de Rand van de Ervaring behandelt die A4T gegevens omvat. Hits met A4T die inhoud melden worden gewijzigd zodat zij niet als Mening van de Pagina worden behandeld (t()) of Koppeling bijhouden (tl()). Deze logica wordt nu bijgewerkt en bevat ook gevallen waarin propositionDisplay de gebeurtenissen werden niet op de beoogde wijze gewijzigd.
Automatische scheidingstekens voor lijstvariabelen en lijststeunen in het Web SDK 14 september 2022 Lijstvariabelen en lijsteigenschappen gebruiken nu de scheidingstekens die zijn opgegeven in de instellingen van de rapportsuite, tenzij een scheidingstekenoverschrijving is opgegeven in XDM. Zie de list voor meer informatie.
EOL voor Data Workbench 14 september 2022 Adobe is voornemens de Data Workbench aan het einde van de levensduur doeltreffend te maken 31 december 2023. Neem contact op met uw medewerker van de klantenservice voor alternatieve oplossingen voor de Data Workbench van als u vragen hebt.
Bijwerken naar apparaatraadplegingen als gevolg van Google Client Hints 19 augustus 2022 Starten bij 26 oktober 2022, zal Adobe beginnen gebruikend cliëntwenken naast gebruiker-Agent wanneer het afleiden van bepaalde apparateninformatie voor klappen die uit Chromium browsers, zoals Google Chrome en Microsoft Edge komen. Dit is in antwoord op het plan van Google om de informatie geleidelijk te verminderen die van het user-Agent koord in plaats van gegevens wordt voorgesteld die via cliëntwenken worden overgegaan. Meer informatie over clienttips hier.

Tegen Oktober, zowel zullen de de inzamelingsbibliotheken van AppMeasurement als van SDK van het Web inzameling van cliëntwenken steunen en het vormen of aan high-entropy cliëntwenken worden verzameld. Als deel van deze verandering, zal Adobe de Atlas van het Apparaat voor alle apparatenraadplegingen met betrekking tot gebruiker-Agent gebruiken. Apparaataturen worden momenteel alleen gebruikt voor mobiele hits. Deze updates kunnen tot kleine veranderingen in apparateninformatie leiden die historisch van gebruiker-Agent - specifiek Browser, Browser Type, Werkende Systeem, het Type van Besturingssysteem, en Mobiel Apparaat wordt afgeleid. Meer informatie

Geplande rapporten onderbreken in rapporten en analyses 8 juni 2022 Op 21 april 2022 kondigde Adobe aan dat verschillende specifieke functies van geplande rapporten zouden worden vervangen ter voorbereiding op het eerder aangekondigde einde van de levensduur van Reports & Analytics. Deze functies omvatten de mogelijkheid om nieuwe rapporten en nieuwe gegevensextracten te plannen.

In antwoord op verzoeken van klanten die een extensie willen aanvragen en om de overgang van Rapporten & Analytics te vergemakkelijken, heeft Adobe besloten de toegang tot deze functies te verlengen tot 31 jan. 2023. Houd er rekening mee dat de vervaltijden voor zowel rapporten als gegevensextracten beperkt blijven tot negen maanden. aan het einde van deze periode wordt de levering van rapporten en gegevensuittreksels gepauzeerd , tenzij het schema opnieuw wordt geactiveerd .

Om nog maar eens te herhalen: deze functies zijn verouderd op 31 januari 2023. Voor deze datum moet u de geplande rapportage migreren naar een van de andere methoden die beschikbaar zijn in Adobe Analytics. Neem voor aanvullende vragen of ondersteuning contact op met de klantenservice van Adobe. Meer informatie

Geplande taken pauzeren in Report Builder 8 juni 2022 Op 21 april 2022 heeft Adobe wijzigingen doorgevoerd in de geplande taken in Report Builder als onderdeel van onze optimalisatie van prestaties en levering. Deze wijzigingen omvatten het verwijderen van de mogelijkheid om geplande leveringen 'end na x occurrences' te laten beëindigen. In antwoord op verschillende verzoeken van klanten die meer tijd willen om alternatieven te verkennen en te implementeren, heeft Adobe besloten deze optie op beperkte wijze te herstellen tot 31 jan. 2023.

U kunt Report Builder-taken per uur blijven plannen en deze na maximaal 99 exemplaren laten beëindigen. De terugdraaiing geldt alleen voor uurwerk. het " einde na x " komt niet voor alle andere leveringsintervallen ( dagelijks , wekelijks , maandelijks en jaarlijks ) . Deze optie wordt afgekeurd op 31 januari 2023. Neem voor meer vragen of ondersteuning contact op met de klantenservice van Adobe. Meer informatie

EOL voorReports & Analytics 4 januari 2022 Effectief 31 december 2023, is Adobe voornemens te stoppen Reports & Analytics en de bijbehorende verslagen en kenmerken. De rapporten, visualisaties en onderliggende technologie die macht Reports & Analytics voldoet niet meer aan de normen voor Adobe. Meeste Reports & Analytics functies zijn beschikbaar in Analysis Workspace. Sinds de release van Analysis Workspace in 2015, Reports & Analytics functionaliteit en mogelijkheden zijn verplaatst naar Analysis Workspace en er is een drempel voor pariteit van de workflow bereikt. Dit bericht legt het einde van het levensproces uit.

AppMeasurement

Voor de meest recente updates over AppMeasurement-releases (versie 2.23.0) raadpleegt u AppMeasurement voor JavaScript-releaseopmerkingen.

Op deze pagina