Desactivación de la detección de anomalías

You can turn off anomaly detection at the column level by going to the column settings and un-checking Anomalies.

En esta página