Installera webbläsarplugin-program för Activity Map

Installationsprocessen varierar beroende på vilken webbläsare du använder.

Plugin-program för Activity Map-webbläsare:

 • Inmatas manuellt som en Analytics-sidtagg.
 • Startas av en knapp eller ett menyalternativ i webbläsarens verktygsfält.
 • Är endast kompatibla med de senaste versionerna av dessa webbläsare: Internet Explorer, Firefox och Chrome.
 • Stöd för funktionen Remember my login.
 • Kan injicera verktygsfältet Activity Map på webbsidor som inte innehåller kod för sidan Analytics. Visar ett felmeddelande om sidan inte innehåller koden för sidan Analytics.
 • Kräv att du går igenom en installationsprocess för ett plugin-program för webbläsare.

Installera insticksprogrammet Activity Map i Chrome

 1. Gå till Adobe Analytics > Tools > Activity Map.
 2. Klicka på Download Activity Map.
 3. Klicka på Install the Activity Map Plug-in.
 4. Svara Yes när säkerhetsvarningen frågar om du vill hämta plugin-programmet för webbläsaren i Activity Map.
 5. När nedladdningen är klar letar du reda på platsen för ZIP-filen och packar upp innehållet.
 6. Gå tillbaka till Chrome adressfält och ange chrome://extensions.
 7. Markera rutan Utvecklarläge.
 8. Klicka på Läs in opackade tillägg och välj den uppzippade mappen i popup-fönstret.
 9. Om en Adobe Analytics-ikon har lagts till i verktygsfältet har hämtningen slutförts. Du kan nu starta Activity Map från din sida.

Installera plugin-programmet Activity Map i Firefox

 1. Gå till Analytics > Activity Map.

 2. Klicka på Download Activity Map.

 3. Klicka på Install the Activity Map Plug-in.

 4. Klicka på Allow när det här meddelandet visas:

 5. Klicka på Install Now.

 6. Klicka på ikonen Open Menu längst upp till höger och välj Add-Ons.

 7. Activity Map ska vara listad som ett av Firefox-tilläggen.

 8. Om en Adobe Analytics-ikon läggs till i verktygsfältet har hämtningen slutförts. Du kan nu starta Activity Map från din sida.

Installera plugin-programmet Activity Map i Internet Explorer

 1. Gå till Analytics > Activity Map.
 2. Klicka på Download Activity Map.
 3. Klicka på Install the Activity Map Plug-in.
 4. Klicka på Run för att starta installationen av Activity Map.
 5. Klicka på Yes på popup-menyn så att programmet kan göra ändringar på datorn.
 6. Följ instruktionerna i installationsguiden.
 7. Om Activity Map installerades visas ett meddelande i Internet Explorer om att verktygsfältet Activity Map är klart att användas. Aktivera det för att börja använda programmet. Du kan nu starta Activity Map från din sida.

På denna sida