User en Product Management

Gebruikers, groepen en producten van Analytics in de Admin Console beheren.

BELANGRIJK

Gebruiker- en productbeheer is verplaatst naar de Adobe Admin Console. Adobe geeft een melding wanneer het uw tijd is om gebruikers te migreren.

Hulp Middelen voor de Beheerders van de Admin Console

Taak of resource Beschrijving
Gebruikers-id's voor Analyse migreren naar de Adobe Admin Console Adobe helpt analysebeheerders om gebruikers-id's te migreren naar de Adobe Admin Console. Deze inspanning zal in golven voorkomen. Wanneer het uw beurt is om uw gebruikers te migreren, zal Adobe Analysebeheerders via e-mail met instructies op de hoogte brengen. Een migratiehulpmiddel is beschikbaar in Analysegebruikersbeheer om deze taak te vereenvoudigen.

Belangrijk: Op de dag van de migratie van uw gebruikers, worden uw vroegere toestemmingsgroepen automatisch gekopieerd aan de Admin Console. U kunt geen nieuwe gebruikers meer uitnodigen of nieuwe groepen maken in Analytics Admin Tools. Raadpleeg de veelgestelde vragen en help bij het analyseren van de migratie van gebruikers naar de Adobe Admin Console voor informatie over de voorbereiding van de migratie en over de desbetreffende beheerfuncties.

Adobe Admin Console starten Nadat uw gebruikersrekeningen worden gemigreerd, kunt u gebruikers en producten over alle oplossingen in de Admin Console beheren. Ga naar: https://adminconsole.adobe.com/enterprise/. Zie ook Gebruikers en producten van Experience Cloud beheren.
Adobe Analytics-productprofielen, -gebruikers en -machtigingen beheren Zie Analyses in de Adobe Admin Console.

Op deze pagina