Vroegere server calls beoordelen en een traffic-piek plannen

U kunt, bijvoorbeeld, het gemiddelde van de de dagelijkse servervraag van vorig jaar tijdens een specifiek tijdkader krijgen, plus een verwachte toename van het volume van de servervraag voor dit jaar. U kunt dan een verkeerspiek plannen die op deze vermenigvuldigingsfactor wordt gebaseerd.

 1. Meld u als beheerder aan bij Analytics en ga naar Admin > All admin > Traffic management.

 2. Klikken Expand om de lijst met rapportsuite uit te vouwen en klik op Select Report Suites om veelvoudige rapportreeksen te selecteren.

 3. Klik op Schedule Spikes.

 4. Onder Past Server Calls selecteert u een begin- en einddatum voor de geselecteerde rapportsuite.

  Het bedrag voor Piekdag, de Vraag van de Server van de PiekDag en het Dagelijkse Gemiddelde van de Vraag van de Server wordt geproduceerd.

 5. Voer een waarde in voor de vermenigvuldigingsfactor en klik op Click to multiply and set.

  De waarde voor elk van de kolommen wordt vermenigvuldigd voor elke rapportreeks.

 6. Onder Set Spike Parameters verzendt u de piekparameters voor de geselecteerde rapportsuites.

  De piek is nu gepland voor elke geselecteerde rapportsuite.

Op deze pagina