Instellingen voor rapportsuites downloaden

Stappen die beschrijven hoe te om een spreadsheet van Excel te produceren die alle montages voor de geselecteerde rapportreeks bevat.

  1. Klik op Admin > Report Suites.

  2. Selecteer een rapportsuite in het menu Report Suite tabel.

  3. Klik op Download.

    U kunt het spreadsheetbestand rechtstreeks openen of opslaan voor weergave.

Op deze pagina