Data Governance-instellingen voor een rapportsuite weergeven/beheren

Het dialoogvenster Data Governance in Admin Tools biedt een overzicht van welke rapportsuites zijn geconfigureerd voor data-governance, of ze zijn toegewezen aan een Experience Cloud-organisatie, en of er een dataretentiebeleid voor deze rapportsuite bestaat.

  1. Meld u aan bij Adobe Experience Cloud.
  2. Ga naar Analytics > Admin > Data Governance.
OPMERKING

Als dit menu-item niet zichtbaar is, moet u deze toevoegen aan een productprofiel in Admin Console met machtigingen voor deze functionaliteit.

  1. Bekijk alle rapportsuites die deel van uw login bedrijf uitmaken:

Instelling Beschrijving
Report Suites De eerste rij vermeldt de friendly name van de rapportsuite. De tweede rij bevat de interne naam van de rapportsuite. Als u labels voor een rapportsuite mag instellen, is de eerste rij een klikbare koppeling die u naar de labelpagina brengt.
Organization Mapping
  • Toegewezen: Deze rapportsuite is al toegewezen aan dezelfde Experience Cloud-organisatie als het aanmeldingsbedrijf voor Analytics waarbij u bent aangemeld. Alleen rapportsuites met deze instelling kunnen worden gelabeld.
  • Toegewezen aan een andere organisatie: Deze rapportsuite is al aan een andere Experience Cloud-organisatie toegewezen.
Data Retention Policy Voor de Analytics Data Privacy-implementatie hebt u een dataretentiebeleid nodig. Met deze instelling wordt het volgende getoond:
  • of er een dataretentiebeleid is voor deze rapportsuite, en
  • hoe lang de data door Adobe worden bewaard voordat ze worden verwijderd. De standaard dataretentieperiode is 25 maanden.
Opmerking: Adobe Analytics kan u niet helpen bij het verwerken van aanvragen voor de Data Privacy API, dat wil zeggen, het verwerken van verzoeken om toegang of verwijdering die u van uw eindgebruikers ontvangt, als de bewaarperiode voor gegevens niet is ingesteld. Neem contact op met de Customer Success Manager om de periode voor dataretentie in te stellen.
Groups Groeperingsfunctionaliteit is momenteel niet geïmplementeerd.
Linkerzijbalk Klik op het trechterpictogram om de zijbalk te openen of te sluiten. De Organization Mapping geeft het aantal rapportsuites weer dat in elk van de beschreven categorieën valt. De Data Retention Policy de sectie toont elk uniek beleid van het gegevensbehoud momenteel op zijn plaats voor uw organisatie en het aantal rapportsuites die dat behoudbeleid werden toegewezen.
Export to CSV Als u het selectievakje naast een of meer rapportsuites selecteert, wordt de optie Exporteren naar CSV weergegeven. Met deze optie kunt u een CSV-bestand downloaden met alle huidige labeldefinities voor alle variabelen voor alle geselecteerde rapportsuites. We adviseren dat uw juridische team uw labelkeuzes controleert, en deze optie maakt die controle mogelijk. U kunt het CSV-bestand met het team delen, zodat ze de controle niet hoeven uit te voeren terwijl ze zijn aangemeld bij de Data Governance-gebruikersinterface.

Op deze pagina