Analytics-gebruikersaccounts voor Adobe ID’s migreren

Migreer gebruikers van het oudere systeem van het de gebruikersbeheer van Analytics aan de Admin Console.

Analytics-gebruikersaccounts voor Adobe ID’s migreren

Migreer gebruikers van het oudere systeem van het de gebruikersbeheer van Analytics aan de Admin Console.

OPMERKING

Als een beheerder die niet via de Experience Cloud is aangemeld, toegang probeert te krijgen tot het migratiehulpprogramma voor gebruikers-id, wordt hij of zij omgeleid naar de aanmeldingspagina voor Experience Cloud.

Gebruikers van Analyses migreren

 1. Ga naar Analytics > Admin > User ID Migration.

  De pagina voor migratie van gebruikers-id heeft twee secties: Voortgang van migratie en Gebruikersgegevens.

  Voortgang van migratie

  Fase Beschrijving

  Migratie voltooid

  De gebruikers hebben de uitnodiging geaccepteerd.

  Oudere aanmelding uitgeschakeld

  Aanmelden met de oude bedrijfs-id is uitgeschakeld. Gebruikers hebben nu toegang tot de Experience Cloud via hun Adobe ID of Enterprise ID. Wanneer al uw gebruikers deze fase hebben bereikt, hebt u de migratie voltooid.

  In de migratie is de oudere aanmelding uitgeschakeld. Gebruikers worden omgeleid naar ExperienceCloud.adobe.com en moet u aanmelden met Adobe ID of Enterprise ID.

  Gebruikersgegevens

  De Informatie van de gebruiker schetst de gebruikers in uw organisatie, die door domeinnaam wordt gescheiden.

  Element Beschrijving

  Domein

  Domeinen zijn specifiek voor de e-mailadressen van de huidige gebruikersbasis voor Analytics. Een domein kan slechts door één enkele organisatie worden geclaimd, en slechts kunnen de systeembeheerders een domein eisen. Zie voor meer informatie Toegang aanvragen tot een geclaimd domein.

  Gevraagd domein

  Als u gebruikers wilt migreren als Enterprise- of federatieve id's, moet u een systeembeheerder zijn en een beschikbaar domein claimen via de Adobe Admin Console voordat u gebruikers gaat migreren. Meer informatie hier.

  Als u geen domeinen voor Onderneming of Federated IDs wilt claimen, sla deze stap over en migreer gebruikers als Adobe IDs. Meer informatie over id-typen hier.

 2. Zoek het domein met de gebruikers-id's die u wilt migreren, en ga vervolgens naar onder Requiring Migration, klikt u op Select Users.

 3. Op de Users pagina, selecteert u de gebruikers die u wilt migreren en klikt u vervolgens op Migrate.

  Wanneer u op Migrate, ontvangen gebruikers een uitnodiging (Migratie gestart) en moeten deze accepteren. Hiermee wordt de gebruikersnaam verplaatst naar de voltooide migratie. U kunt hun erfenistoegang vervolgens uitschakelen my.omniture.com.

 4. Geef het type id op dat u wilt migreren voor de gebruikers (Adobe ID of Enterprise ID)

  Na het migreren van gebruikers verandert de status onder de kolom Migratiestatus van Not Initiated tot Migrated.

  Indien Failed verschijnt, beweegt u de muisaanwijzer over het pictogram voor een beschrijving van de oorzaak van de migratie.

Op deze pagina