Overzicht traffic variabele (prop)

Met Custom Insight Traffic Variables (of props) kunt u aangepaste gegevens koppelen aan specifieke gebeurtenissen die betrekking hebben op het verkeer. De propvariabelen worden ingesloten in de implementatiecode op elke pagina van uw website.

Gebruik de Traffic Variables pagina om rapporten van verkeersvariabelen in te schakelen, onbruikbaar te maken of anders te noemen. Zodra onbruikbaar gemaakt, verschijnt het rapport voor een verkeersvariabele niet in het gebruikersinterface.

Zie ook prop in de gebruikershandleiding Implementeren.

Op deze pagina