Sociaal beheer

Als u Adobe Social hebt ingeschakeld, kunt u met deze optie sociale variabelen classificeren.

Analytics > Admin > Report Suites > Edit Settings > Social Management > Social Classifications.

Op deze pagina