Vereisten voor server-side doorsturen

U moet deze oplossing van Experience Cloud, de dienst, en codevereisten ontmoeten om server-zij het door:sturen uit te voeren. Deze vereisten omvatten ook instructies over hoe te om codeversies te controleren en waar te om de recentste codebibliotheken te krijgen.

Oplossingsvereisten

Het door:sturen van de server werkt met Analyse en Audience Manager en/of Soorten publiek.

Servicevereisten

Voor het doorsturen op de server is de Identiteitsservice. De identiteitsservice biedt een universele id die bezoekers van de site identificeert voor alle oplossingen in de Experience Cloud. U moet de dienst van identiteitskaart uitvoeren alvorens server-kant het door:sturen zal werken.

Codeversies

Voor het doorsturen aan de serverzijde is versie 1.5 (of hoger) van de hieronder vermelde codebibliotheken vereist. We raden u aan de nieuwste versies te gebruiken in plaats van deze minimale versies.

  • AppMeasurement.js
  • AppMeasurement_Module_AudienceManagement.js
  • VistorAPI.js

De versie van uw codebibliotheek bepalen

Om het even welk hulpmiddel dat de HTTP- verzoeken controleert die door browser worden gemaakt kan u het versieaantal voor uw code van AppMeasurement en van de Bezoeker API tonen. De AppMeasurement_Module_AudienceManagement.js bevat geen versie-id of retourneert deze. In de volgende voorbeelden ziet u hoe de versie-id's eruit zien AppMeasurement.js en VisitorAPI.js code.

  • AppMeasurement.js: De Adobe Foutopsporing Retourneert de versie AppMeasurement als volgt: Version of Code | JS-1.5.1. Andere gereedschappen kunnen een ander label gebruiken, maar de waarde volgt altijd het patroon JS-X.X.X, waarbij X is een versienummer.
  • VisitorAPI.js: Zoek naar d_visid_ver parameter. De bezoeker-id-service wordt als volgt weergegeven: d_visid_ver: 1.5.5. Bezoeker-API-code ouder dan versie 1.5.2 bevat geen versienummer. U gebruikt waarschijnlijk een oudere codebibliotheek (en moet bevorderen) als uw controleresultaten geen versieaantal terugkeren.

Op deze pagina