GDPR/ePrivacy-compliance en server-side doorsturen

Deze sectie verklaart verhogingen aan server-kant door:sturen die door werden veroorzaakt EU-verordening betreffende de naleving van cookies, die van kracht werd op 30 september 2017.

Server-kant het door:sturen wordt gebruikt om gegevens van Adobe Analytics aan andere te delen Experience Cloud Solutions, zoals Audience Manager, in real time. Wanneer toegelaten, server-zijhet door:sturen staat ook Analytics toe om gegevens aan andere oplossingen van Experience Cloud te duwen en voor die oplossingen om gegevens aan Analytics tijdens het proces van de gegevensinzameling te duwen.

Eerder, server-zijhet door:sturen had geen manier om tussen toestemmings en pre-toestemmingsgebeurtenissen/treffers te bepalen. Vanaf 1 november 2018 hebt u als de gegevenscontroller (Adobe Analytics-klant) de mogelijkheid om gegevens vóór de toestemming te beperken tot Adobe Analytics en te voorkomen dat deze naar AAM worden doorgestuurd. Een nieuwe variabele van de implementatiecontext laat u treffers markeren waar de toestemming niet is ontvangen. Als de variabele is ingesteld, worden deze treffers niet naar AAM verzonden totdat de toestemming is ontvangen.

Wanneer deze nieuwe contextvariabele cm.ssf=1, bestaat bij een hit. Deze hit wordt gemarkeerd en wordt niet doorgestuurd naar AAM. Omgekeerd, als dit koord niet op een klap verschijnt, door:sturen de klap aan AAM.

Server-kant het door:sturen is bidirectioneel, betekenend dat wanneer het op een klap wordt toegepast en die klap aan AAM door:sturen, Audience Analytics segmentinformatie voor die klap van AAM ontvangt en het terugstuurt naar Analytics. Dientengevolge, zullen om het even welke klappen die niet server-kant door:sturen van Analytics aan AAM niet met de lijst van segment IDs van AAM worden verrijkt. Aldus, zal er een ondergroep van verkeer/hits zijn die geen informatie van segmentidentiteitskaart van AAM zullen krijgen.

Implementatiedetails

Voer deze stappen uit, afhankelijk van de implementatiemethode.

Implementatiemethode Stappen
Tags in Adobe Experience Platform Ervan uitgaande dat u de Adobe Analytics-extensie hebt geïnstalleerd, voegt u de volgende definitie van de variabele van de contextgegevens toe aan de aangepaste code-editor binnen de actieconfiguratie van een Regel:
s.contextData['cm.ssf'] = '1'
Opmerking: Definieer de contextdata-variabele en stel deze in op 1 als een klant niet instemt met gerichte marketing. Stel de contextdata variabele tot 0 voor klanten die akkoord zijn gegaan met gerichte marketing.
AppMeasurement Voeg de de veranderlijke definitie van contextgegevens aan het AppMeasurement.js- dossier toe:
s.contextData['cm.ssf'] = '1'
Opmerking: Definieer de contextdata-variabele en stel deze in op 1 als een klant niet instemt met gerichte marketing. Stel de variabele contextdata in op 0 voor klanten die hebben ingestemd met gerichte marketing.

Rapportage (optioneel)

U kunt Adobe Analytics gebruiken om te melden hoeveel van uw verkeer op toestemming gebaseerd is en dientengevolge door:sturen server-kant tegenover hoeveel van uw verkeer niet toestemming gebaseerd is en niet aan AAM is doorgestuurd.

Om dit type van rapportering te vormen, kaart de nieuwe contextvariabele aan een variabele van het douaneverkeer (steun) via verwerkingsregels. Daartoe

 1. Implementeer de variabele "cm.ssf" (zoals hierboven weergegeven).

 2. De eigenschap Prop inschakelen.

 3. Gebruik verwerkingsregels om de contextvariabele toe te wijzen aan de eigenschap prop.

  1. Ga naar Analytics > Admin > Report Suites en selecteer vervolgens een rapportsuite.
  2. Klik op Edit Report Suite > General > Processing Rules .
  3. Klik op Add Rule.
  4. Onder Always Execute, overschrijft u de waarde van de eigenschap die u hebt ingeschakeld met de contextvariabele "cm.ssf(Context Data)".
  5. Klik op Save.

Op deze pagina