Gebruikswaarschuwingen voor serveroproep

Laatste update: 2024-01-26
 • Gemaakt voor:
 • Admin

Wanneer u opstelling een alarm, het op alle rapportsuites in alle login bedrijven van een het facturerings bedrijf van toepassing is.

Een nieuwe waarschuwingscategorie genaamd Server Calls Usage Alert maakt deel uit van de bestaande Waarschuwingsbeheer gebruikersinterface.

Het is vooraf gevuld met 1 standaardwaarschuwing dat binnen om het even welk login bedrijf verschijnt dat toegang tot de eigenschap van het Gebruik van de Vraag van de Server heeft. Dit alarm brengt een bericht teweeg dat aan alle beheerders van het login bedrijf wordt gericht als één van de volgende criteria wordt voldaan:

 • "Om het even welk"gebruik van de servervraag dat "boven of gelijk aan"100% voor om het even welk server-vraagtype is u gerechtigd aan, OF
 • "Om het even welk"gebruik van de servervraag dat "boven of gelijk aan"90% voor om het even welk server-vraagtype is u gerechtigd aan, OF
 • "Om het even welk"gebruik van de servervraag dat "boven of gelijk aan"75% voor om het even welk server-vraagtype is u gerechtigd aan, EN de "bestede periode van het Gebruik"is onder of evenaart"75% van de periode van het Gebruik.

U kunt tot het gebruiksalarm van de servervraag op twee manieren toegang hebben:

 • Klikken Manage Alerts in de rechterbovenhoek op het tabblad Huidig gebruik of het tabblad Gebruik van de rapportsuite, of
 • Navigeren naar Components > Alerts in Adobe Analytics.

Waarschuwingen voor serveroproepgebruik maken

Als u aanvullende waarschuwingen wilt maken,

 1. Klikken + Add en selecteert u Server Call Usage Alert.

 2. Definieer de waarschuwing.

  • Titel: Geef een beschrijvende naam op. U kunt de waarschuwing niet opslaan zonder een naam.

  • Tijdgranulatie: Hiermee wordt aangegeven hoe vaak de waarschuwing wordt gecontroleerd. We steunen op dit moment slechts wekengranulariteit. Dit betekent dat de waarschuwing wekelijks wordt gecontroleerd en zal terugkijken naar de gegevens van de huidige gebruiksperiode.

  • Ontvangers: Geef iedereen in de organisatie op die een e-mail moet ontvangen wanneer de waarschuwing de opgegeven drempel activeert.

  • Vervaldatum: Standaard is de vervaldatum één jaar na de aanmaakdatum van de waarschuwing.

  • Een waarschuwing verzenden wanneer:

   • Een van deze metrieke trigger voegt het type serveraanroep/s als metrisch toe en geeft de waarschuwingsdrempel op door de modifier en de drempel te selecteren:
    • is boven of gelijk aan
    • is lager of gelijk aan
   • Met Opgeven geeft u de drempel en voorwaarde op (boven of gelijk aan of onder of gelijk aan) voor de verbruiksperiode die wordt besteed.
 3. Klik op Save.

Gebruikswaarschuwingen voor serveraanroepen beheren

Waarschuwingen beheren:

 1. Schakel het selectievakje naast een of meer waarschuwingen in. De acties van het waakzame beheer tonen bij de bovenkant.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  Handeling Definitie
  + Toevoegen Toegang krijgen tot de Alert Builder door te klikken + Add.
  Tag Label waarschuwingen om deze voor gebruiksgemak in te delen.
  Verwijderen U kunt alle waarschuwingen verwijderen, behalve standaardwaarschuwingen.
  Naam wijzigen U kunt de naam van alle waarschuwingen wijzigen, behalve van standaardwaarschuwingen.
  Goedkeuren Waarschuwingen goedkeuren om ze "officieel" te maken.
  In-/uitschakelen U kunt alle waarschuwingen in- of uitschakelen, ook de standaardwaarschuwingen.
  Vernieuwen Wanneer een of meer waarschuwingen zijn geselecteerd, kunnen deze worden vernieuwd. De vervaldatums worden verlengd tot één jaar vanaf de dag Renew is aangeklikt, ongeacht de oorspronkelijke vervaldatum.
  Exporteren naar CSV Zie Gebruiksrapport downloaden

Op deze pagina