Lijsten publiceren

Het publiceren van lijsten verstrekken een gemakkelijke manier om diverse rapporten te verzenden specifiek voor verschillende groepen van uw organisatie zonder verscheidene afzonderlijke geplande rapporten te creëren. Het publiceren van lijsten is nuttig als u plaats-specifieke rapportreeksen hebt en elke respectieve afdeling een exemplaar van een specifiek dashboard zou willen verstrekken. U kunt ook publicatielijsten gebruiken om gegevens naar veel mensen te verzenden zonder dat u hun e-mailadressen afzonderlijk hoeft te typen, als u met één rapportsuite werkt.

U kunt meerdere publicatielijsten opgeven wanneer u een rapport plant.

Beschrijvingen van lijstbeheer publiceren

Element Beschrijving
Search for Hiermee kunt u de tabel filteren om te zoeken naar een publicatielijst.
Report Suites to Include Overschrijft de rapportsuite voor een gepland rapport of alle rapporten in een dashboard. Hoewel er geen technische grens op het aantal afzonderlijke ingangen van de rapportreeks is, wordt het geadviseerd om het tot ongeveer 50 te beperken. Er is geen limiet vastgesteld voor het aantal e-mails dat kan worden opgenomen.
E-mail Addresses Een door komma's gescheiden lijst van alle e-mails die het rapport samen met de nieuwe rapportsuite ontvangen. Klik Click to Edit om de te ontvangen e-mailadressen te specificeren. Voer elk e-mailadres in, waarbij meerdere e-mailadressen worden gescheiden met een puntkomma (;). Druk op <Enter> wanneer u klaar bent met het invoeren van e-mailadressen.
In het veld Aantal e-mailberichten wordt het aantal e-mailadressen weergegeven dat momenteel is gekoppeld aan het onderdeel van de rapportsuite.
Duplicate Hiermee maakt u een kopie van de publicatielijst.

Op deze pagina