Een subcategorie toevoegen door de categorie- en paginanaam samen te voegen

Met de optie Samenvoegen kunt u waarden vullen door andere waarden te combineren.

Regelset Waarde
Voorwaarde Geen (altijd uitvoeren)
Handeling Waarde van subcategorie overschrijven naar samengevoegde waarde

Categorie

Paginanaam

Bijvoorbeeld:

Op deze pagina