Een contextdatavariabele kopiëren naar een eVar

De verwerkingsregels worden gebruikt om waarden van de variabelen van contextgegevens naar steunen en eVars te bewegen. Zonder verwerkingsregels hebben contextgegevensvariabelen geen betekenis en vullen ze geen rapporten in Analytics.

De lijst Context Variables bevat alle variabelen die in de voorafgaande 30 dagen naar de rapportreeks zijn verzonden. Als u de naam van de variabele van contextgegevens kent maar niet het in de huidige rapportreeks hebt verzonden, kunt u een waarde toevoegen door de variabelenaam te typen en Add variable name context data te klikken:

Toevoegen

In het volgende voorbeeld wordt de contextgegevensvariabele search_term geplaatst en wordt de waarde ervan in eVar3 geplaatst:

Set

Het bovenstaande voorbeeld werkt prima als er slechts een paar eVars zijn om te vullen. Als uw organisatie honderden variabelen van contextgegevens heeft die elk hun eigen eVar nodig hebben, kunt u voorwaardelijke verklaringen gebruiken. Tientallen voorwaardelijke instructies passen binnen één verwerkingsregel, zodat uw organisatie alle eVars in een rapportsuite kan vullen zonder dat de verwerkingsregellimiet van 150 regels wordt overschreden.

In het volgende voorbeeld wordt prop7 gevuld met de contextgegevensvariabele testhierarchy, maar alleen als testhierarchy is ingesteld:

Voorwaardelijk

Zie Contextgegevensvariabelen in de gebruikershandleiding Implementeren voor meer informatie over het implementeren van contextgegevensvariabelen.

Op deze pagina