Een gebeurtenis instellen met een contextdatavariabele

De verwerkingsregels kunnen gebeurtenissen teweegbrengen die op de variabelen van de Gegevens van de Context worden gebaseerd.

De variabelen van contextgegevens worden gespecificeerd in AppMeasurement in het volgende formaat:

 s.contextData['search_term']

De lijst Context Variables bevat alle variabelen die in de voorafgaande 30 dagen naar de rapportreeks zijn verzonden. Als u de naam van de variabele van contextgegevens kent maar niet het in de huidige rapportreeks hebt verzonden, kunt u een waarde toevoegen door de variabelenaam te typen en Add variable name context data te klikken:

De volgende regeldefinitie breidt zich op Kopieer een Variabele van de Gegevens van de Context aan een eVar regel uit om een gebeurtenis op elke slag ook te plaatsen die een specifieke variabele van contextgegevens bevat:

Regelset Waarde
Voorwaarde Als de contextgegevens 'search_term' zijn ingesteld
Handeling Gebeurtenis 'zoeken' instellen

Bijvoorbeeld:

Zie Contextgegevensvariabelen in de Help bij de implementatie.

Op deze pagina