Instellingen voor rapportsuites downloaden

Om een lusje-afgebakend dossier te produceren dat alle montages voor de geselecteerde rapportreeks bevat:

  1. Klik op Admin > Report Suites.

  2. Selecteer een rapportsuite in het menu Report Suite tabel.

  3. Klik op Download.

    Een bestand met de naam Report Suite Data.tab wordt gedownload naar uw lokale computer.

U kunt het bestand openen in elke teksteditor waarin door tabs gescheiden bestanden kunnen worden verwerkt.

OPMERKING

Als u het bestand correct wilt openen in een spreadsheetprogramma zoals Excel, moet u het bestand wijzigen voordat u dit doet. De eerste rij bevat geen waarde voor de eerste kolom die het importeren van het bestand in programma's zoals Excel verhindert.

Op deze pagina