Standaardwaarden

Instellingen bewerken > Afzonderlijke rapportsuite-instellingen > Standaardwaarden

Analytics toont een standaardreeks metriek in alle rapporten en projecten, tenzij een gebruiker een douaneset van metriek selecteert. De geselecteerde metriekvertoning voor alle gebruikers van de bijbehorende rapportreeks. U kunt slechts de standaardmeetgegevens van één rapportsuite tegelijk bijwerken. Deze instellingen garanderen niet de volgorde waarin de standaardmetriek wordt weergegeven.

Zie voor meer informatie:

Op deze pagina