Het gebeurtenistype wijzigen

U kunt een gebeurtenis wijzigen van een teller, een numerieke waarde of een valuta in een ander type zonder de toegang tot eerder vastgelegde gegevens te verliezen.

Op deze pagina