Het gebeurtenistype wijzigen

Laatste update: 2024-01-15
  • Onderwerpen:
  • Event
    Meer informatie over dit onderwerp
  • Gemaakt voor:
  • Admin

U kunt een gebeurtenis wijzigen van een teller, een numerieke waarde of een valuta in een ander type zonder de toegang tot eerder vastgelegde gegevens te verliezen.

Op deze pagina