Logboeken

Laatste update: 2023-10-25
 • Onderwerpen:
 • Admin Tools
  Meer informatie over dit onderwerp
 • Gemaakt voor:
 • User
  Admin

Logbestanden waarmee u kunt zien wanneer gebruikers zich aanmelden, hoe ze deze gebruiken, gebruiken, gebruiken, gebruiken, rapporten met suites en Admin wijzigen.

Analytics > Admin > All admin > Logs

Beheerderslogboek

Het beheerderlogboek rapporteert alle veranderingen die door beheerders in admin hulpmiddelen worden aangebracht. Het logboek verstrekt een gateway aan user-defined rapporten van om het even welke drie logboeken. U kunt zoeken naar gebeurtenissen die binnen een bepaald datumbereik overeenkomen met de geselecteerde criteria.

Gebruik en toegangslogboek

De Usage and Access Log Hiermee kunt u het rapportgebruik op gebruikersaccountniveau evalueren. Zo worden bijvoorbeeld acties voor openen, maken, bijwerken, delen en verwijderen in Analysis Workspace bijgehouden. Hierdoor kunt u beter zien wie de werkruimte gebruikt en hoe vaak.

Element Beschrijving
Datumbereik Geef een datumbereikfilter op. U kunt een datum handmatig invoeren in de notatie JJJJ-MM-DD of op het kalenderpictogram klikken om een datum te selecteren.
Aanmelden Filter het logbestand op gebruikersnaam.
IP Filter het logboek door een IP adres.
Rapportsuite Filter het logboek door een specifieke identiteitskaart van de rapportreeks.
Type gebeurtenis Filter het logbestand op een gebeurtenistype. Selecteer een gebeurtenistype in de vervolgkeuzelijst. Zie de volledige lijst met gebeurtenistypen hieronder.
Gebeurtenis Filter het logbestand op een woord of woordgroep in de gebeurtenisbeschrijving.
Rapport downloaden Hiermee exporteert u de inhoud van de Usage & Access Log aan een door tabs gescheiden bestand.

Gebeurtenistypen

Het type Event Beschrijving
Geen categorie Kan elk gebeurtenistype zijn.
Aanmelden mislukt Aanmeldingsproces gebruiker is mislukt.
Aanmelden gelukt Gebruiker is aangemeld.
Handeling Admin Er heeft zich een beheeractie voorgedaan, zoals het bewerken van een rapportsuite, het wijzigen van de bedrijfsinstellingen, het maken van een gebruiker, het annuleren van een rapportageaanvraag, enzovoort.
Wijziging van beveiligingsinstelling Er is een beveiligingsinstelling gewijzigd.
Bekeken rapport Er is een rapport van Rapporten en Analytics weergegeven.
Gedownload rapport Er is een rapport met rapporten en analyses gedownload.
Waarschuwing verzonden Er is een waarschuwing verzonden.
Handeling van gebruiker Gebruikersgegevens zijn bewerkt.
Gereedschap weergegeven Er is een gereedschap weergegeven.
Omniture-actie Een actie is uitgevoerd door Adobe.
Herstel van wachtwoord Er is een wachtwoord hersteld.
BookMarks Er is een bladwijzer beheerd.
Dashboards Er is een dashboard beheerd.
Waarschuwingen Er is een waarschuwing beheerd.
Kalendergebeurtenissen Er is een kalendergebeurtenis beheerd.
Targets Er is een doel beheerd.
Rapportinstellingen Er is een rapportinstelling beheerd.
Geplande rapporten Een gepland rapport is beheerd.
Uitsluiten door IP IP-instelling gewijzigd.
Pagina's een naam geven Vervangen.
Classificaties Er is een classificatie beheerd.
Databronnen Er is een gegevensbron beheerd.
Werkruimteproject Een Workspace-project is weergegeven of bewerkt.
Segment Er is een segment gemaakt/bewerkt.
Berekend metrisch Er is een berekende metrische waarde gemaakt/bewerkt.
Datumbereik Er is een datumbereik gemaakt/bewerkt.
Virtuele rapportsuite Er is een virtuele rapportsuite gemaakt/bewerkt.
Contributieanalyse Er is een bijdrageanalysetaak uitgevoerd.
API-methode Er is een API-aanroep gemaakt.

Logboek voor wijzigen van suite rapporteren

In het logbestand Wijziging van rapportsuite worden de wijzigingen weergegeven die u buiten Admin hebt aangebracht in uw rapportsuites.

Hulpmiddelen die een rapportreeks van buiten kunnen wijzigen Admin Tools omvatten:

 • Bijwerkingen die zijn geüpload in een webbrowser (classificaties die zijn geüpload via FTP worden niet opgenomen in het wijzigingslogboek)
 • Wijzigingen die in eerdere versies zijn aangebracht.
 • Wijzigingen aangebracht door een accountvertegenwoordiger of door de klantenservice met interne tools
Element Beschrijving
Datumbereik Geef een datumbereikfilter op. U kunt een datum handmatig invoeren in de notatie JJJJ-MM-DD of op het kalenderpictogram klikken om een datum te selecteren.
Bedrijf Filter het logboek door bedrijfsnaam.
Aanmelden Filter het logbestand op gebruikersnaam.
IP Filter het logboek door een IP adres.
Gebeurtenis Filter het logbestand op een woord of woordgroep in de gebeurtenisbeschrijving.
Rapport downloaden Hiermee exporteert u de inhoud van de Usage & Access Log aan een door tabs gescheiden bestand.

Op deze pagina