Report Builder-rapporten

Licentie beheren die is toegewezen aan Report Builder-gebruikers.

Aan elke Report Builder-licentie die aan een gebruiker wordt toegewezen, worden automatisch tien geplande taken toegewezen. Dit aantal taken kan worden aangepast en opnieuw worden toegewezen. De geplande taken kunnen niet het aantal beschikbare taken voor elke gebruiker overschrijden. Overgeplande taken worden niet uitgevoerd.

U kunt Report Builder toegang verlenen tot om het even welke Analytics gebruiker door productprofielen te beheren in het dialoogvenster Adobe Admin Console.

Op deze pagina