Toegangsniveaus voor functies

Laatste update: 2023-03-14
  • Gemaakt voor:
  • User
    Admin

Admin > All admin > Company settings > View Feature Access Levels

Met deze instellingengroep kunt u het toegangsniveau voor Adobe Analytics-pakketten en -functies bekijken waarop uw bedrijf recht heeft. Sommige functies zijn alleen beschikbaar met geavanceerdere productpakketten (SKU's), zoals Adobe Analytics Ultimate.

Op deze pagina