Codebeheer

Met Codebeheer kunt u gegevensverzamelingscode downloaden voor web en mobiele platforms.

Analytics > Admin > All admin > Code manager.

Nadat u de bibliotheek hebt gedownload, moet u de code configureren om gegevens naar de juiste trackingserver en rapportsuite te verzenden. Aanvullende implementatiebronnen zijn beschikbaar in het dialoogvenster Implementeren gebruikershandleiding.

Paginabeschrijvingen van Codebeheer

Kolom Beschrijving
Name De naam komt overeen met het platform waarop u gegevensverzameling wilt inschakelen. Er zijn native bibliotheken beschikbaar voor elk platform dat in deze kolom wordt vermeld.
Type Type van toepassingen dat kan worden gemeten gebruikend elke bibliotheek.
Version De meest recente versie van de bibliotheek weergeven. Klik op het versienummer om het dialoogvenster releasegeschiedenis.
Documentation Bekijk de documentatie van de bibliotheekverwijzing.

Op deze pagina