Machtigingen voor productprofielen voor Analytics Tools

Met de machtigingsitems Analytics Tools hebt u toegang tot functies in Adobe Analytics. De punten van de toestemmingen van Hulpmiddelen van Analytics zijn niet op een rapportreeks van toepassing, maar eerder op Adobe Analytics als geheel.

Machtigingsitem Analytics Beschrijving
Server Call Usage Biedt toegang tot Admin > Gebruik van de Vraag van de Server.
Code Manager Bewaren voor oudere doeleinden. Hiermee krijgt u toegang tot Beheer > Alle beheerders > Codebeheer. In de meeste gevallen gebruikt u in plaats daarvan de bibliotheken in de Adobe Analytics-extensie in de Adobe Experience Platform-gegevensverzameling.
Code Manager - Web Services Hiermee krijgt u toegang tot de codecontrole via de 1.4-API.
Logs Hiermee krijgt u toegang tot Beheer > Alle beheerders > Logbestanden.
Logs - Web Services Biedt toegang tot pull-logs via de 1.4-API.
Traffic Management Hiermee krijgt u toegang tot Beheer > Alle beheerders > Verkeersbeheer.
Security Hiermee krijgt u toegang tot Beheer > Alle beheerders > Bedrijfsinstellingen > Beveiligingsbeheer.
Support Hiermee krijgt u toegang tot Beheer > Alle beheerders > Bedrijfsinstellingen > Ondersteuningsinformatie.
Web Services Geeft toegang tot Admin > Al admin > de montages van het Bedrijf > de Diensten van het Web.
Pending Actions Hiermee krijgt u toegang tot Beheer > Alle beheerders > Bedrijfsinstellingen > Handelingen in behandeling.
Hide Report Suites Hiermee krijgt u toegang tot Beheer > Alle beheerders > Bedrijfsinstellingen > Rapportsets verbergen. Biedt de mogelijkheid om een rapportsuite in de organisatie te verbergen, ongeacht de toegang tot de rapportsuite.
Excel License Users Niet gebruikt.
Activity Map Hiermee krijgt u toegang tot Gereedschappen > Activity Map. Hiermee kan de gebruiker de extensie Activity Map gebruiken.
Current Data Hiermee schakelt u de optie in om de huidige gegevens in rapporten en analyses weer te geven.
Ad Hoc Analysis License Users Ad Hoc Analysis is aan het einde van zijn levensduur. Zie adobe.ly/discoverworkspace.
Mobile App Admin Niet gebruikt.
Web Service Access Biedt de mogelijkheid om de API te gebruiken, inclusief verificatie met sites van derden en het verzenden van API-aanroepen.
Report Builder Hiermee schakelt u de downloadknop in onder Extra > Report Builder en kan de gebruiker in Microsoft Excel verifiëren.
Analysis Workspace Access Biedt toegang tot Analysis Workspace. Gebruikers moeten tot deze groep (voorkeur) of Rapporten & Toegang Analytics behoren om Adobe Analytics te kunnen gebruiken.
Reports & Analytics Access Hiermee krijgt u toegang tot rapporten en analyses. Gebruikers moeten tot deze groep of Analysis Workspace Access (voorkeur) behoren om Adobe Analytics te kunnen gebruiken.
Analysis Workspace: Save As Template Hiermee krijgt u toegang tot Project > Opslaan als sjabloon in Analysis Workspace.
Labs Access Geef gebruikers toegang tot Labs en de prototypen binnen Labs.
Calculated Metric Creation Biedt de mogelijkheid berekende metriek te maken voor alle analysemogelijkheden.
Segment Creation Biedt de mogelijkheid om segmenten te maken en te delen met alle analysemogelijkheden.
Advertising Analytics Management Niet gebruikt.
Segment Publishing Biedt de mogelijkheid om een segment tot een Experience Cloud-publiek te maken wanneer u een segment maakt of bewerkt.
Integrations (Create) Niet gebruikt. Data Connectors is aan het einde van zijn levensduur.
Integrations (Update) Niet gebruikt.
Integrations (Delete) Niet gebruikt.

Op deze pagina