Machtigingen voor productprofielen voor Analytics Tools

Laatste update: 2023-09-27
  • Onderwerpen:
  • Admin Tools
    Meer informatie over dit onderwerp
  • Gemaakt voor:
  • User
    Admin

Met de machtigingsitems Analytics Tools hebt u toegang tot functies in Adobe Analytics. De punten van de toestemmingen van Hulpmiddelen van Analytics zijn niet op een rapportreeks van toepassing, maar eerder op Adobe Analytics als geheel.

Machtigingsitem Analytics Beschrijving
Activity Map Hiermee krijgt u toegang tot Gereedschappen > Activity Map. Hiermee kan de gebruiker de extensie Activity Map gebruiken.
Advertising Analytics Management Hiermee kunnen gebruikers zoekaccounts voor advertenties instellen/bewerken/weergeven.
Analysis Workspace Access Biedt toegang tot Analysis Workspace. Gebruikers moeten tot deze groep (voorkeur) of Rapporten & Toegang Analytics behoren om Adobe Analytics te kunnen gebruiken.
Analysis Workspace: Save As Template Hiermee krijgt u toegang tot Project > Opslaan als sjabloon in Analysis Workspace.
Annotation Creation Hiermee kunt u annotaties maken.
Calculated Metric Creation Biedt de mogelijkheid berekende metriek te maken voor alle analysemogelijkheden.
Co-Branding Niet gebruikt
Code Manager Bewaren voor oudere doeleinden. Hiermee krijgt u toegang tot Beheer > Alle beheerders > Codebeheer. In de meeste gevallen gebruikt u in plaats daarvan de bibliotheken in de Adobe Analytics-extensie in de Adobe Experience Platform-gegevensverzameling.
Code Manager - Web Services Hiermee krijgt u toegang tot de codecontrole via de 1.4-API.
Current Data Hiermee schakelt u de optie in om de huidige gegevens in rapporten en analyses weer te geven.
Excel License Users Niet gebruikt.
Hide Report Suites Hiermee krijgt u toegang tot Beheer > Alle beheerders > Bedrijfsinstellingen > Rapportsets verbergen. Biedt de mogelijkheid om een rapportsuite in de organisatie te verbergen, ongeacht de toegang tot de rapportsuite.
Integrations (Create) Niet gebruikt. Data Connectors is aan het einde van zijn levensduur.
Integrations (Update) Niet gebruikt.
Integrations (Delete) Niet gebruikt.
Labs Access Geef gebruikers toegang tot Labs en de prototypen binnen Labs.
Logs Hiermee krijgt u toegang tot Beheer > Alle beheerders > Logbestanden.
Logs - Web Services Biedt toegang tot pull-logs via de 1.4-API.
Mobile App Admin Niet gebruikt.
Pending Actions Hiermee krijgt u toegang tot Beheer > Alle beheerders > Bedrijfsinstellingen > Handelingen in behandeling.
Preferences Niet gebruikt
Report Builder Hiermee schakelt u de downloadknop in onder Opties > Report Builder en kan de gebruiker in Microsoft Excel verifiëren.
Reports & Analytics Access Hiermee krijgt u toegang tot rapporten en analyses. Gebruikers moeten tot deze groep of Analysis Workspace Access (voorkeur) behoren om Adobe Analytics te kunnen gebruiken.
Security Hiermee krijgt u toegang tot Beheer > Alle beheerders > Bedrijfsinstellingen > Beveiligingsbeheer.
Segment Creation Biedt de mogelijkheid om segmenten te maken en te delen met alle analysemogelijkheden.
Segment Publishing Biedt de mogelijkheid om van een segment een publiek in het Experience Cloud te maken wanneer u een segment maakt of bewerkt.
Server Call Usage Biedt toegang tot Admin > Gebruik van de Vraag van de Server.
Share Project Links with Anyone Biedt de mogelijkheid om alleen-lezen toegang te verlenen tot Analysis Workspace-projecten aan mensen die geen toegang hebben tot Adobe Analytics.
Support Hiermee krijgt u toegang tot Beheer > Alle beheerders > Bedrijfsinstellingen > Ondersteuningsinformatie.
Traffic Management Hiermee krijgt u toegang tot Beheer > Alle beheerders > Verkeersbeheer.
Web Service Access Biedt de mogelijkheid om de API te gebruiken, inclusief verificatie met sites van derden en het verzenden van API-aanroepen.
Web Services Geeft toegang tot Admin > Al admin > de montages van het Bedrijf > de Diensten van het Web.

Op deze pagina